PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie pro zubní lékařství ve francouzštině - E0202125
Anglický název: French Medical Terminology for Dentistry
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Hana Potměšilová
Vyučující: PhDr. Hana Potměšilová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (03.11.2017)
Lidské telo. Základy anatomické terminologie. Prehled systému lidského tela. Vybrané texty z oboru medicíny. Zuby. Zubní
péce. Praxe zubního lékare. Komunikace lékare s pacientem. Prehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Povinná literatura
Rokyta, R. - Stejskal, R. - Vokurka, M.: Francouzština pro lékaře. Grada 2007 – vybrané kapitoly
Doporučená literatura
Potměšilová, H.: Lire et commenter. Mefanet LFP UK 2014
Soubor autentických videí francouzské televize France 4
www.france4.fr/emission/medecins-de-demain
Le vademecum de la consultation . Mimi édition – Masson Paris Cedex 6, ISBN:2-901227 – 52 –X
Dictionnaire médical Manuila. Masson Paris 2004, ISBN:978 – 2 – 294 – 00978 - 5
Hendrich, J. – Radina, O. – Tláskal, J.: Francouzská mluvnice. SPN Praha 1991

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky ke zkoušce:

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového a zkouškového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Zimní semestr
Říjen                 
Odb.část:Organisation biologique, corps humain, squelette.
Gram.:Francouzské sloveso - présent, impératif...imparfait, passé composé, imprafait, futur.
Listopad           
Odb. část:Muscles, sang, appareil circulatoire
Gram.:Člen ve francouzštině, rod a číslo podst. jmen
Prosinec            
odb. část:Appareil respiratoire, appareil digestif.
Gram.:Zájmena - tvary, postavení a význam ve větě.
Leden               
Odb. část:Stomatologie
Gram.:Přídavná jména - postavení, tvoření, stupňování.
Letní semestr
Únor                
Odb. část:Système nerveux, traumatologie.
Gram.:Subjonctif présent - tvoření, použití.
Březen             
Odb. část:Appareil urinaire, appareils génitaux, fécondation, grossesse.
Gram.:Podmínková souvětí - reálná, nereálná, conditionnel présent a passé, plus-que-parfait.
Duben             
Odb. část:Peau, oreille, oeil, névrose, psychose
Gram.:Skladba, opakování větných vztahů, souvětí.
Květen            
Odb. část:Hygiène, examend d‘un malade.
Gram.:Zvláštnosti odborného stylu ve francouzštině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK