PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie pro zubní lékařství v angličtině - E0202124
Anglický název: English Medical Terminology for Dentistry
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
Katja Kulhánková
Vyučující: Katja Kulhánková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.11.2017)
Cílem předmětu je naučit studenty zubního lékařství základy anatomické terminologie a přehled systému lidského těla. Studenti si osvojí témata spojená se zubním lékařstvím a gramatické jevy typické pro odborný styl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
K. Kulhánková: English for use in Stomatology, Mefanet,2015
Doplńkové materiály
Alena Holá, Tamara Kopřivová: Medical English 1. Anatomy of the Human Body, Karolinum 2016, vybrané kopitoly
Alena Holá, Tamara Kopřivová: English Grammar 1/2, Moodle
Doporučená literatura:
J. Přívratská a kol.: English in the Medical Profession- 1. vyd. - Praha: Karolinum, 2001.
Věra Topilová: Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník - Praha: Grada Publishing, 1999.
Raymond Murphy: English Grammar in Use-2.vyd. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
A. S. Hornby: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English - 5th ed., 11th impression, with corrections. - Oxford: Oxford University Press, 1998. (popřípadě jiný anglický výkladový slovník)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

Splnění zápočtů ( Z , L semestr)

Obsah zkoušky:

1. písemná část: test  ( gramatika + slovní zásoba)

2. ústní část

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Říjen
Odb. část: The study of medicine, The structure of the human body
Gram.: Introduction to English medical terminology and pronunciation, Latin/Greek plurals, Countable and uncountable nouns, Articles
Listopad
Odb. část: The human body, Systems of the human body 1 (muscular, skeletal, integumentary), Systems of the human body 2 (cardiovascular, lymphatic, respiratory)
Gram.: Prefixes and suffixes in medical terminology, Giving instructions, Anatomical and lay terms, Signs and symptoms, Future forms, Shapes
Listopad/Prosinec Revision test (grammar and terminology)
Prosinec
Odb. část: Systems of the human body 3 (urinary, reproductive, nervous, endocrine), The digestive system
Gram: Tense forms in the presenting complaint and in history taking, Location
Leden Credit test: Grammar and terminology
Únor/březen
Odb. část: The human teeth- structure and function,sets of teeth and designation of teeth, Oral hygiene, Dental professions
Gram.: Conditionals, Passive voice, Noun formation
Duben
Odb. část: Dental problems-dental conditions and diseases, Dental instruments
Gram.: Suffixes for diseases and surgical procedures, Phrasal verbs
Odb. část: Common dental procedures-dental check-up, root canal therapy, extractions
Gram.: Reported speech
Květen
Odb. část: An intoduction to orthodontics
Gram.: Explaining medical terminology to a patient
Credit: Credit test (grammar and terminology), presentation on a given medical topic
Final examination: Written test and oral exam

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK