PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie I. - E0202004
Anglický název: Histology and Embryology I.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0203004, E0204011, E0203390, E0204013
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)
Student se díky předmětu seznámí se základními druhy tkání a s jejich histologickou stavbou a prakticky díky práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu buněk i tkání těla.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.
Podmínky získání zápočtu za letní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Povinná literatura:
Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2017
Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999
Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie.Překlad 10. vydání. Grada, 2011
Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2015
Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2012
Doporučená literatura:
Carlson B.M.:Human Embryology and Developmental Biology, 5th edition, Saunders Elsevier 2013
Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006
Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013
Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013
Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, 1st edition, Saunders Elsevier 2012
Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002
Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013
Klepáček I., Mazánek J.a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha Avicenum 2001
Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996
Konrádová V., Uhlík J., Vajner L.: Funkční histologie. H+H Jinočany 1998
Lichnovský V. et al.: Základy histologie pro bakaláře. LF UP Olomouc, 1997
Berkovitz, B.K.B. – Holand, G.R.: Colour Atlas and Textbook of Oral Anatomy,Histology and Embryology 3rd Edition, Elsevier Science 2005
Jirkovská M., Jirsová Z., Martínek J.: Testové otázky z histologie a embryologie. Univerzita Karlova, Praha, (1997)
Klika E.: Embryologie. Avicenum, Praha, 1985
Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009
Linss/Halbhuber: Histologie und mikroskopische Anatomie. G.Thieme, Leipzig, 1991
Bacon R.L., Niles R.N.: Medical histology. A text-atlas with introductory pathology. Springer-Verlag, New York, 1983
Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1990
Kapeller K., Pospíšilová V.: Embryológia človeka. Osveta, Bratislava, 1991
Moore K.L., Persaud T.V.N.: Before We Are Born. W.B.Saunders, Philadelphia, 1998
Larsen W.J.: Human Embryology. 2nd edition. Churchill Livingstone, New York, 1997
Matsumura G., England M. A.: Embryology colouring book. Mosby (An imprint of Harcourt Publishers Ltd.), 1999
England M. A: Life before birth. 2nd edition. Mosby-Wolfe, London, 1996
Christ B., Wachtler F.: Medizinische embryologie. Ullstein Medical Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1998
Maretta, M.: Fundamentals of veterinary embryology. Vysoká vojenská letecká škola SNP (for the University of Veterinary Medicine in Košice), Košice, 1992
Jirásek J.E.: Human Fetal Endocrines. Matrinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, 1980
Jirásek J.E.: Základy vývojové urologie. H&H, Jinočany, 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (24.05.2018)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.
Podmínky získání zápočtu za letní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Sylabus přednášek:
Úvod (historie a význam oboru). Buňka (membrána, spojení bb., organely, přijímání látek).
Tkáně (klasifikace). Epitely (podle uspořádání).
Epitely (podle funkce - žlázy).
Vazivo (buňky, vlákna, základní hmota).
Vazivo (typy vaziva). Chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová).
Kost (struktura, osifikace).
Krev (erytrocyty, leukocyty).
Krev (lymfocyty, destičky, hematopoeza).
Svaly (hladké, příčně pruhované, srdeční).
Nervy (neuron, synapse, zakončení).
Nervy (neuroglia). Shrnutí tkání.
Kardiovaskulární systém (arterie, vény, srdce).
Lymfatický systém (lymfatické cévy, uzliny, slezina, thymus).
Endokrinní systém (hypofysa, thyreoidea, parathyreoidea, nadledvina, epifysa).
Sylabus praktických cvičení:
Úvod. Organizace praktik, zásady bezpečnosti práce při výuce, histologická technika.
Epitely I.: Epitely vícevrstevné a jednovrstevné (epidermis, oesophagus, duodenum, gl. thyreoidea, ren).
Epitely II.: Epitel víceřadý cylindrický, přechodný, trámčitý (trachea, vesica urinaria, gl. suprarenalis).
Přehled žláz: Žlázy serózní a mucinózní (gl. parotis, duodenum), žlázy kožní (axilla, palpebra, labia majora).
Opakování probrané látky. Vazivo kolagenní, elastické, retikulární, rosolovité (lien, cutis, arteria et vena, ren, funiculus umbilicalis).
Pojivová tkáň II. Chrupavka a kost (trachea, auris, epiglottis, osifikace, demonstrace embryonálních preparátů). Zub.
Svalová tkáň. Svalstvo hladké, příčně pruhované, srdeční (arteria et vena, tuba uterina, oesophagus, uterus, lingua, myocardium).
TEST. Tkáň nervová: Nervové elementy CNS (medulla spinalis, cerebellum, cerebrum).
Opakování probrané látky. Závěr praktik a udělení zápočtů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Letní semestr je zakončen zápočtem. Získání zápočtu za letní, a následně i zimní semestr (2. ročník), je podmínkou připuštění ke zkoušce ve 2. ročníku.
Podmínky získání zápočtu za letní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK