PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy první pomoci - E0201097
Anglický název: Basic of First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
MUDr. David Lukeš
MUDr. Stanislav Machart
MUDr. Jiří Pouska
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_červen2019.docx Náhradní termíny testu ze Základů první pomoci - červen 2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_květen2019.docx Náhradní termín testu - Základy první pomoci_květen 2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_srpen2019.docx Náhradní termín testu_Základy první pomoci_srpen2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni_termin_Základy první pomoci_praktikum+test_6.9.2019.docx Náhradní termín zápočtového testu a praktik ze Základů první pomoci_6.9.2019 Mgr. Petra Volterová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti pro poskytování první pomoci při základních život a zdraví ohrožujících stavech včetně zástavy dechu a oběhu. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny písemným testem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (02.11.2018)

Povinná: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=24 KARIM - První pomoc
Doporučená: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782-version1-prvni_pomoc_2013_05_20.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Základní kardiopulmonální resuscitace, praktická výuka KPR na resuscitačních modelech , modelové situace v resuscitaci, první pomoc při poranění a život ohrožujících stavech, základy obvazové techniky, fixace zlomenin, zástava krvácení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK