PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - E0112115
Anglický název: Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0110018, E0110019
Je prerekvizitou pro: E0112115B, E0112115A, E0112115C
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace k výuce 6. roč. 2018-19 Plzeň.doc Petra Tišerová
stáhnout Informace k výuce 6. roč. 2018-19 Ústí n. Labem.doc Petra Tišerová
stáhnout Informace k výuce 6. roč. 2018-2019 ČB.doc Petra Tišerová
stáhnout Informace_6.r._blok_SL.xlsx informace o výuce na ÚSPL Vanda Stříbrná
stáhnout Potvrzení o stáži - praktický lékař.doc Potvrzení o stáži Petra Tišerová
stáhnout Pracovní lékařství, anotace + sylabus 2015- 2016.doc Pracovní lékařství MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D.
stáhnout Seminární práce - zadání 2016.doc Seminární práce – 6. ročník, pracovní lékařství - skupina P3 2016/17 Vilma Kulová
stáhnout Stáž_ 6. roč.docx Obsah stáže sociální lékařství Vanda Stříbrná
stáhnout Sylabus pro 6. r. všeob., 2018-19.docx Petra Tišerová
Anotace
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (24.05.2018)
Sociální lékařství
Hlavním cílem výuky sociálního a posudkového lékařství je seznámení studentů s organizací primární péče formou stáže u praktických lékařů pro dospělé nebo pro děti a dorost. Součástí výuky je také přednáška o managementu práce v ordinaci praktického lékaře, stáž na Oddělení lékařské posudkové služby OSSZ a seminář s prezentací studentských prací a poznatků z praxe.

Hygiena a preventivní medicína
Cílem praxe garantované Ústavem hygieny a preventivní medicíny je doplnění teoretických znalostí studentů praktickým vyšetřováním pacientů i zdravotně výchovnou intervencí, zdůraznění významu začleňování primární prevence chronických neinfekčních onemocnění do běžné praxe každého lékaře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

 

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet

 

Docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

 

 

Sociální lékařství:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet, podmínka 80 % docházky, vypracování a prezentace závěrečné zprávy z praxe u praktického lékaře, seminární práce, odevzdání dotazníků

 

Literatura
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (24.05.2018)

Sociální a posudkové lékařství

Povinná literatura:

1. Čeledová, L., Holčík, J.  Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Praha : Karolinum. 2017  

2. Čevela, R.  a kol. Sociální a posudkové lékařství. Praha: Karolinum. 2015.

3. Čeledová, L. a kol. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum. 2015.

Doporučená literatura:

1.       Aktuální dokumenty WHO, zákony, vyhlášky

2.       Čeledová, L. a kol. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha:. Grada Publishing. 2015.

3.       Čevela, R. a kol. Sociální gerontologie.  Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada  Publishing. 2014

4.       Čevela, R. a kol.. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha:.Grada Publishing. 2012.

5.       Gerylová, A., Holčík, J. Úvod do základů statistiky. Brno: MU LF. 2011.

6.       Haškovcová, H. Lékařská etika. Praha: Galén. 4. vyd. 2015.

7.       Holčík, J.  a kol.  Systém péče o zdraví a zdravotnictví. Brno: NCO NZO. 2015

8.       Holčík, J.  Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD. 2009

9.       Ptáček, R., Bartůněk, P. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing. 2011.

10.   Seifert, B.,  Beneš,V., Býma, S. a kol. Všeobecné praktické lékařství. Praha: Galén. 2013.

11.   Svejkovský, J. a kol. Zdravotnictví a právo. Praha: C.H.Beck. 2015.

12.   Šimek, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing. 2015

13.   Webové stránky   MPSV, MZCR,ÚZIS

E -learningové materiály

 

 Ústav hygieny a preventivní medicíny

Müllerová D. a kol.: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014

Tuček M: Hygiena a epidemiologie. Praha Karolinum 2013

Fait T. a kol.: Preventivní medicína. Praha Maxdorf 2008

Müllerová D. a kol.: Obezita- prevence a léčba, Praha, MF, 2009
Müllerová D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech, Praha, Triton, 2003

Svačina, Š.: Klinická dietologie. Grada 2008

Zloch Z. a kol.: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Praha, Karolinum, 2001

Sylabus
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (24.05.2018)

Sociální  lékařství

Sylabus  - praktická výuka, semináře  - blok týden -  5 dní

Studenti  první den stáže dostávají informace o managementu práce praktického lékaře a seznámí se s prací lékařů lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení. Dále  absolvují stáž  u praktických lékařů dle vlastního výběru nebo doporučení vyučujících.  Poslední den stáže je věnován prezentaci zkušeností studentů  z praxe u praktických lékařů a prezentaci  studentských seminárních prací.

Výuka je zakončena zápočtem a následně státní zkouškou  ze  tří předmětů-  Sociálního a posudkového lékařství, Hygieny a preventivní medicíny a Pracovního lékařství .

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vanda Stříbrná (25.05.2018)

 

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet

 

Docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

 

 

Sociální lékařství:

 

Podmínky zakončení předmětu - zápočet, podmínka 80 % docházky, vypracování a prezentace závěrečné zprávy z praxe u praktického lékaře, seminární práce, odevzdání dotazníků

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK