PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie - E0112114
Anglický název: Paediatrics
Zajišťuje: Klinika dětská (14-360)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2023
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0110029, E0110030
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout otázky k SZ pediatrie.doc Otázky z pediatrie ke SZ Renata Kejzlarová
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (12.07.2006)
Kojenci : vývoj zdravého kojence, základy kojenecké výživy,nejčastější onemocnění kojenců. Větší děti : vývoj zdravého dítěte, nejčastější onemocnění. JIRP- bezvědomí, křeče, intoxikace, laryngitis epiglotitis, obstruktivní bronchitis, astmatický záchvat, srdeční selhání, syndrom nitrolební hypertenze, šokové stavy, pooperační stavy. Obecné znalosti: kardiopulmocerebrální resuscitace u dětí, úrazy, popáleniny. Volba správných diagnostických metod, zhodnocení klinického stavu pacienta a výsledků vyšetření, diferenciální diagnostika nejdůležitějších symptomů u dětí. Základy práce PLDD.
Literatura
Poslední úprava: LEBA (12.07.2006)

Stožický F., Pizingerová K.: Nemoci dětského věku. Praha Karolinum 2003, Hrodek O., Vavřinec J. et al.: Dětské lékařství. Praha Galén 2002, Lebl J. et al.: Preklinická pediatrie, Galén Praha 2003, Dort J. a kol.: Neonatologie, Praha Karolinum 2004.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2019)

Rozdělení dětského věku a zvláštnosti jednotlivých věkových období

Růst dítěte

Psychomotorický vývoj dítěte

Prevence v dětském věku

Symptomatická léčba

Potřeba energie, tekutin, živin a přídatných látek

Vitamíny - definice, fyziologické poslání a vlastnosti

Hypovitaminóza D, rachitis, vitamin D rezistentní rachitis

Obezita

Přirozená výživa a její přednosti pro novorozence a kojence

Náhradní výživa novorozenců a kojenců

Prolaktační program a jeho zásady, iniciativa Baby Friendly Hospital

Základní neonatologické pojmy: porod a potrat, klasifikace novorozenců, perinatální, neonatální a kojenecká mortalita a morbidita

Děti s nízkou porodní hmotností a jejich patofyziologické problémy

První vyšetření a ošetření novorozence, screeningová vyšetření novorozenců

Novorozenecké žloutenky, metabolismus bilirubinu, rozdělení hyperbilirubinémií

Porodní asfyxie, resuscitace novorozence

Apnoe novorozence a léčba kyslíkem, retinopatie novorozence

Poruchy dýchání novorozenců, syndrom dechové tísně novorozence

Nemoc hyalinních membrán novorozence

Perzistující plicní hypertenze novorozence

Infekce plodu a novorozence

Kongenitální fetální infekce

Perinatální infekce

Hemolytická nemoc novorozence

Porodní poranění

Anemie novorozence - patofyziologie a rozdělení

Anémie novorozenců ze zvýšených krevních ztrát

Krvácivé stavy u novorozenců

Hlavní příznaky onemocnění trávicího traktu

Syndrom recidivujících bolestí břicha

Vrozené vývojové vady trávicího traktu a břišní stěny

Gastroezofageální reflux a refluxní choroba jícnu

Hypertrofická pylorostenóza

Gastroenteritida kojenců a batolat

Léčba kojeneckých průjmů

Neuronální střevní dysplázie

Obstipace u dětí

Náhlé příhody břišní u novorozenců a kojenců

Intolerance kravského mléka

Céliakie

Chronické poruchy výživy

Chronické střevní záněty

Chronické hepatitidy, cirhóza, portální hypertenze

Hyperbilirubinémie konjugovaná

Onemocnění horních cest dýchacích

Záněty středouší

Tonzilitidy, anginy a adenoidní vegetace

Laryngitida a akutní epiglotitida

Aspirace cizího tělesa

Onemocnění dolních cest dýchacích

Akutní, obstrukční a recidivující bronchitida

Rozdělení pneumonií

Bakteriální pneumonie a jejich komplikace

Atypické pneumonie

Onemocnění pleury

Bronchiální astma - etiologie, patofyziologie, klinický obraz, diagnostika

Bronchiální astma - léčba dlouhodobá a akutní

Bronchiektázie, syndrom nepohyblivých řasinek, Kartagenerův syndrom

Intersticiální plicní procesy

Cystická fibróza

Tuberkulóza

Kritické vrozené srdeční vady

Transpozice velkých tepen

Syndrom hypoplastického levého srdce

Stenóza plicnice, stenóza aorty

Otevřená tepenná dučej

Koarktace aorty

Defekt septa síní

Defekt septa komor

Fallotova tetralogie a přidružené vady

Revmatická horečka

Myokarditida, kardiomyopatie

Infekční endokarditida

Perikarditida

Poruchy srdečního rytmu

Hypertenze (systémová arteriální)

Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových

Akutní selhání ledvin a chronické onemocnění ledvin

Glomerulonefritida

Hematurie - diferenciální diagnostika

Proteinurie - diferenciální diagnostika

Nefrotický syndrom

Hemolyticko-uremický syndrom

Onemocnění ledvinných tubulů a intersticia

Infekce močového ústrojí

Enuréza

Syndrom akutního skrota

Poruchy růstu

Puberta a její poruchy

Hyperfunkce štítné žlázy

Hypofunkce štítné žlázy

Struma

Onemocnění kůry nadledvin

Kryptorchismus

Diabetes mellitus - etiologie, patofyziologie, klinický obraz

Diabetes mellitus - léčba

Diabetes insipidus

Rozdělení anémií

Anémie z nedostatku železa

Aplastická anémie

Hemolytické anémie

Methemoglobinémie

Poruchy počtu leukocytů

Idiopatická trombocytopenická purpura

Vrozená krvácivá onemocnění

Získaná krvácivá onemocnění

Trombotické stavy

Vaskulitidy - Kawasakiho choroba, Henochova-Schönleinova purpura

Leukémie

Maligní lymfom

Wilmsův tumor

Nádory centrálního nervového systému

Neuroblastom

Hemangiomy, kostní nádory, teratomy a nádory měkkých tkání

Galaktosémie

Intolerance fruktózy

Glykogenózy

Poruchy metabolismu lipidů

Poruchy cyklu močoviny

Hyperfenylalaninémie, fenylketonurie

Tyrosinémie

Anomálie počtu autozomálních chromozomů

Anomálie počtu pohlavních chromozomů

Vrozené poruchy metabolismu metioninu, homocystinu, cystationu, cysteinu a cystinu

Juvenilní idiopatická artritida - klinická kritéria

Juvenilní idiopatická artritida - klinické formy a léčba

Systémový lupus erythematodes

Zánětlivá onemocnění pojiva (kromě juvenilní idiopatické artritidy a systémového lupusu)

Infekce kloubů a jiné artropatie

Atopická dermatitida, seborrhoická dermatitida

Alergická rýma

Urtikárie, angioedém, anafylaktická reakce

Defekty nespecifické (přirozené) imunity

Defekty specifické imunity

Vrozené vývojové vady centrálního nervového systému

Poruchy vědomí

Křeče

Febrilní křeče

Neepileptická záchvatová onemocnění

Bolesti hlavy

Poruchy funkčního psychomotorického vývoje dětí, dětská mozková obrna

Zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému

Úrazy a otravy

Dušnost - diferenciální diagnostika

Kašel - diferenciální diagnostika

Kardiopulmonální resuscitace

Šok

Srdeční selhání - patofyziologie, příčiny, klinické projevy

Terapie tekutinami a parenterální rehydratace

Hnisavá kožní onemocnění u dětí

Exantémová infekční onemocnění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK