PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - E0112111
Anglický název: Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Vyučující: gynekologie České Budějovice
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
gynekologie Ústí nad Labem
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0110038
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Gyn. - DOPORUČENÉ VÝKONY při praxi VI .docx Doporučené výkony při praxi VI. r. před SZ z gynekologie a porodnictví Pavlína Kotyková
stáhnout Gyn. - OTÁZKY SZ všechny okruhy pro studenty 2015.docx OTÁZKY SZ všechny okruhy Pavlína Kotyková
stáhnout Gyn. - PŘIPOMÍNKY pro studenty k zápisu do VI.r Informace k blokové praxi na gynekologicko-porodnické klinice Pavlína Kotyková
Anotace -
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (23.08.2018)
Gynekologie: Poruchy pohlavní diferenciace. HRT. Antikoncepce. Hormonální léčba v gynekologii. Endometrióza. Pánevní bolest. Gynekologické záněty. Sexuálně přenosné onemocnění.Gynekologické operace. Urogynekologie. Prekancerózy hrdla a těla děložního. Porodnictví: Krvácení v těhotenství. Porodnická analgezie. Koagulopatie, DIC. Porod koncem pánevním. Císařský řez. Vícečetné těhotenství. Péče v šestinedělí. Mateřská a perinatální úmrtnost.
Literatura
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (08.08.2018)

Čech E. a kol.: Porodnictví.  3.přeprac. Vydání. Grada. Praha 2014

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. 2.přeprac. vydání. Grada. Praha 2017

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. Grada. Praha 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. Praha Galén 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. 2.přeprac. vydání. Praha Galén 2012

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada. Praha 2011

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (23.08.2018)

Zápočet je udělen  na základě aktivní účasti na praktikách, povoleny jsou dvě absence,

Splnit jednu službu na porodním sále. Na operačním sále absolvovat operační výkony, které jsou zapsány a podepsány lékařem ve formuláři „Doporučené výkony při praxi“ během bloku.

Na praxi je povinnost nosit bílý plášť, kalhoty a boty, bez kterých praxi nelze absolvovat.

 

Sylabus
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (23.08.2018)

Sylabus výuky gynekologie a porodnictví VI.roč. všeob.směru

 

Praktická výuka před závěrečnou zkouškou - studenti se důkladně seznámí s porodnickou a gynekologickou dokumentací, zúčastňují se přijímání těhotných, rodiček a gynekologicky nemocných. Účastní se vizit, aktivně referují přednostovi kliniky. Asistují při gynekologických operacích.

 

Ambulance - kromě příjmové ambulance se studenti seznámí se specializovanými poradnami.

Porodní sál - seznámení s fyziologickými, patologickými a porodními ději.

Ošetřování novorozence. Na porodním sále lze studentům názorně ukázat porod na moderním porodním simulátoru "Sofiina matka + plod" /torzo matky+novorozeněte/.

Oddělení pro riziková těhotenství - studenti sledují chod oddělení a vyšetření rizikově těhotných pacientek.

Oddělení pooperační - příjem nemocných k operaci, náhlé příhody břišní, seznámení se s operační léčbou maligních nádorů, inkontinence moči, endometriózy.

Oddělení konzervativní gynekologie - příznaky a léčba  gynekologických zánětů, psychosomatika a léčba nemocných s  pokročilým stupněm maligních gynekologických nádorů, základy chemoterapie a aktinoterapie, včasná těhotenská patologie.

Operační sál - asistence u gynekologických operací.

Oddělení šestinedělí - péče o fyziologickou nedělku, problematika patologií v šestinedělí, laktace..

Seminární místnost č.1.-III.NP - zde se studenti se seznamují a praktikují na nově pořízených porodních modelech např. dva porodní modely v životní velikosti, které obsahují dvě plastické ženské pánve a poddajný model plodu s pupeční šňůrou a placentou, dále úplná porodní vzdělávací jednotka a simulátor pro výuku porodu kleštěmi a pomocí vakua. Další možností je ukázka laparoskopie na laparoskopických trenažérech.atd.

 

Bloková výuka - 20 dní praktik, 16 seminářů

Praktika na oddělení od 7.00 hod.         Účast na velké vizitě: úterý, pátek od 10.30 hod.

SEMINÁŘE -  jsou součástí  20ti denního bloku a konají se v sem. místnosti č.1-III.NP: pondělí až pátek, dle rozpisu, který obdrží studenti první den praktik.  Služba 14.00 - 20.00 hod.

 

OKRUHY  k seminářům  z  gynekologie a porodnictví

 

GYNEKOLOGIE - názvy témat

 1.      Reprodukční medicína - poruchy plodnosti, asistovaná reprodukce

2.      Endometrioza, Operace v gynekologii

3.      Urogynekologie - inkontinence moči, sestup pohlavních orgánů, sexuální dysfunkce

4.      Onkogynekologie /Vulva, Pochva, Hrdlo děložní /

5.      Onkogynekologie / Děloha, Vaječníky + vejcovody, Gestační trofoblastická nemoc, Prsy, Nádorová onemocnění v graviditě/

6.      Dětská gynekologie

7.      Gynekologická endokrinologie

PORODNICTVÍ  - názvy témat

1.      Předčasný porod. Tokolytika

2.      Poruchy polohy a naléhání plodu. Deflexní polohy

3.      Konec pánevní

4.      Vícečetné těhotenství

5.      Vaginální extrakční porodnické operace - forceps, VEX

6.      Postpartální hemorrhagie. Hemorrhagický šok. DIC.

7.      Diabetes v těhotenství. Renální a endokrinní nemoci graviditě.

8.      Hypertenze v těhotenství. Preeklampsie a eklampsie. Kardiovaskulární a trombembolické poruchy v těhotenství.

GYNEKOLOGIE - témata k praktikám na jednotlivých odd.

·         Urogynekologie

1.      Inkontinence moči

2.      Sestup pohlavních orgánů

3.      Sexuální dysfunkce

·         Onkogynekologie

1.      Vulva

2.      Pochva

3.      Hrdlo děložní

4.      Děloha

5.      Vaječníky + vejcovody

6.      Gestační trofoblastická nemoc

7.      Prsy

8.      Nádorová onemocnění v graviditě

·         Dětská gynekologie

·         Operace v gynekologii vč. endoskopie

·         Právní a etická problematika v gynekologii a porodnictví

 

 

PORODNICTVÍ - témata k praktikám na jednotlivých odd.

·         Poruchy časné gravidity: Abort (GTN, GEU viz gynekologie)

·         Předčasný porod. Tokolytika

·         Postmaturita. Indukce porodu.

·         Makrosomní plod. Dystokie ramének

·         Poruchy I., II. a III. doby porodní.

·         Poruchy polohy a naléhání plodu.

·         Deflexní polohy

·         Konec pánevní

·         Vícečetné těhotenství

·         Nitroděložní tíseň plodu. IFPO a STAN.

·         Vaginální extrakční porodnické operace - forceps, VEX

·         Sectio Caesarea

·         Postpartální hemorrhagie. Hemorrhagický šok.

·         DIK a Hemorrhagický šok.

·         Krvácení v pozdním těhotenství - placenta praevia, abrupce placenty

 • Isoimunizace v těhotenství  Rh a AB0.
 • Infekce  v těhotenství. GBS- management gravidity.
 • Diabetes  v těhotenství
 • Hypertenze   v těhotenství. Preeklampsie a eklampsie.
 • Kardiovaskulární a trombembolické poruchy v těhotenství.
 • Neurologické  a respirační nemoci v graviditě
 • Mrtvý   plod. Zmenšovací porodnické operace.
 • HELLP,  hepatopatie, gastrointestinální nemoci v graviditě.
 • Renální a endokrinní nemoci graviditě.
 • Náhle příhody břišní v graviditě

 

Názvy seminářů:

 1. Předčasný porod. Tokolytika.
 2. Růst plodu a jeho poruchy. IUGR. Makrosomní plod.
 3. Hypertenze, preeklampsie a eklampsie. Kardiovaskulární a trombembolické poruchy v těhotenství.
 4. Poruchy polohy a naléhání plodu. Deflexní polohy.
 5. Vícečetné  těhotenství.
 6. HPV vakcinace.
 7. Izoimunizace v těhotenství.
 8. Endometrióza. Pánevní bolest
 9. Konec pánevní. Perinatologické ukazatele.
 10. Dětská gynekologie.
 11. Onkogynekologie I.
 12. Onkogynekologie II.
 13. Postpartální hemorrhagie. Hemorrhagický šok. DIC.
 14. Reprodukční medicína.
 15. Urogynekologie.
 16. Gynekologická  endokrinologie.

STÁTNÍ ZKOUŠKY 

Poslední den praktik studenti obdrží zápočet, který je podmínkou pro přihlášení ke SZ.

Studenti se přihlašují na vypsané řádné termíny i náhradní termíny SZ pouze elektronicky přes program „Student“. 

Termín testu a ústních zkoušek, místo      konání a čas je vždy vyplněn v tabulce „Informace“ při přihlašování ke SZ

  Formulář „Doporučené výkony při praxi“ předloží student u ústní zkoušky.

Nejpozději 24 hodin před zahájením ústní SZ může student od zkoušky odstoupit bez udání důvodu. Po uplynutí této doby se student omluví e-mailem sekretářce GPK.

Po zahájení ústní SZ má student bez omluvy „Propadlý termín“, který je zapsán do SIS.

 

Doporučená literatura:  viz Karolinka LF UK Plzeň

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK