PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie SZ - E0112033
Anglický název: Surgery SE
Zajišťuje: Klinika chirurgická (14-400)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 0 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Korekvizity : E0110020, E0110025, E0110032, E0110033, E0110036, E0110037, E0110057, E0110120, E0110126, E0110431
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky ke SRZ z chirurgie - všeobecné lékařství.doc Otázky ke SRZ z chirurgie - všeobecné lékařství doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)
Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzivní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základy plastické a rekonstrukční chirurgie. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie.
Chirurgie štítné žlázy. Chirurgie příštítných tělísek. Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Záněty a nádory prsu. Kýly zevní a vnitřní. Nenádorová onemocnění jícnu. Vředová choroba gastroduodenální. Nádory jícnu a žaludku. Crohnova choroba. Zánětlivá onemocnění tlustého střeva. Nenádorová onemocnění anorekta. Kolorektální karcinom. Benigní a maligní nádory jater. Poranění jater a sleziny. Cholecystolitiáza a její komplikace. Diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru. Nádory pankreatu. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Akutní apendicitida. Zánětlivé náhlé příhody břišní. Ileózní náhlé příhody břišní. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku.
Diagnostika, operační metody a perioperační péče v neurochirurgii. Syndrom nitrolebeční hypertenze. Chirurgie vrozených a vývojových vad nervového systému. Kraniocerebrální poranění. Poranění páteře a míchy. Intrakraniální expanze (nádorové a nenádorové expanze, cévní léze, zánětlivé procesy). Expanze v kanálu páteřním, míšní afekce, kompresivní syndromy míšní. Chirurgie periferních nervů. Funkční neurochirurgie (chirurgická léčba bolesti, epilepsie, pohybových poruch, lezionální funkční neurochirurgie). Chirurgická léčba mozkové ischémie (karotická endarterektomie, EC-IC bypass, dekompresivní kraniektomie). Krvácivá cévní onemocnění mozku (aneuryzmata, AVM, kavernomy, hypertonické krvácení). Nezhoubné intrakraniální nádory. Zhoubné intrakraniální nádory. Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře. Hydrocefalus.
Základní principy mimotělního oběhu. Základní principy a příklady podpůrných srdečních systémů. Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční. Komplikace ischemické choroby srdeční a jejich chirurgická léčba. Získané chlopenní vady srdce a jejich chirurgická léčba. Chirurgická léčba fibrilace síní. Nejčastěji se vyskytující vrozené vady srdce a principy chirurgické léčby. Diagnostika a léčba onemocnění ascendentní aorty a aortálního oblouku. Akutní disekce aorty (diagnostika a léčba). Transplantace srdce. Pooperační péče o kardiochirurgického pacienta. Nepenetrující poranění srdce. Penetrující poranění srdce. Diagnostika a léčba tamponády srdeční. Nejčastější nádory srdeční, jejich diagnostika a léčba.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (19.10.2015)

Beneš V. a kol. Ischémie mozku, chirurgická a endovaskulární terapie. Praha, Galén, 2003. Dominik J. Kardiochirurgie. Praha, Grada Publishing, 1998. Firt P., Hejnal J., Vaněk I. Cévní chirurgie. Praha, Karolinum, 2006. Mraček Z. Kraniocerebrální traumatologie. Praha, Avicenum, 1988. Náhlovský J. a kol. Neurochirurgie. Praha, Galén, 2006. Navrátil L. a kol. Neurochirurgie. Praha, Karolinum, 2012. Němec P. a kol. Kardiochirurgie. Olomouc, Univerzita Palackého, 2006. Přibáň V. Atlas chirurgické léčby mozkové ischémie. Praha, Triton, 2010. Sameš M. a kol. Neurochirurgie. Praha, Maxdorf, 2005. Smrčka M. Poranění mozku. Praha, Grada Publishing, 2001. Suchomel P., Krbec M. Spondylolistéza. Praha, Galén, 2007. Šnajdauf J., Škába R. a kol. Dětská chirurgie. Praha, Galén, 2005. Třeška V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha, Grada Publishing, 2003. Třeška V. a kol. Transplantologie pro mediky, Praha, Karolinum, 2002. Vaněk I. a kol. Kardiovaskulární chirurgie. Praha, Karolinum, 2002. Hoch J., Leffler J. a kol.: Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha, Maxdorf, 2011. Krška Z., Hoskovec D., Petruželka L. a kol.: Chirurgická onkologie. Praha, Grada Publishing, 2014..Třeška V. a kol.: Traumatologie břicha a retroperitonea. Plzeň, NAVA, 2013. Skalický T., Třeška V., Šnajdauf J., Kala Z. a kol.: Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha, Maxdorf, 2011. Vodička J a kol.: Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha, Karolinum, 2014. Vodička J. a kol.: Traumatologie hrudníku. Praha, Galén, 2015. Zeman M., Krška Z. a kol.: Chirurgická propedeutika. 3. vydání. Praha, Grada Publishing, 2011. Zeman M., Krška Z. a kol.: Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha, Galén, 2014.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Petra Koukolíčková (21.05.2018)

Docházka a zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)

Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzivní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základy plastické a rekonstrukční chirurgie. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Chirurgie štítné žlázy. Chirurgie příštítných tělísek. Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Záněty a nádory prsu. Kýly zevní a vnitřní. Nenádorová onemocnění jícnu. Vředová choroba gastroduodenální. Nádory jícnu a žaludku. Crohnova choroba. Zánětlivá onemocnění tlustého střeva. Nenádorová onemocnění anorekta. Kolorektální karcinom. Benigní a maligní nádory jater. Poranění jater a sleziny. Cholecystolitiáza a její komplikace. Diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru. Nádory pankreatu. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Akutní apendicitida. Zánětlivé náhlé příhody břišní. Ileózní náhlé příhody břišní. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku. Diagnostika, operační metody a perioperační péče v neurochirurgii. Syndrom nitrolebeční hypertenze. Chirurgie vrozených a vývojových vad nervového systému. Kraniocerebrální poranění. Poranění páteře a míchy. Intrakraniální expanze (nádorové a nenádorové expanze, cévní léze, zánětlivé procesy). Expanze v kanálu páteřním, míšní afekce, kompresivní syndromy míšní. Chirurgie periferních nervů. Funkční neurochirurgie (chirurgická léčba bolesti, epilepsie, pohybových poruch, lezionální funkční neurochirurgie). Chirurgická léčba mozkové ischémie (karotická endarterektomie, EC-IC bypass, dekompresivní kraniektomie). Krvácivá cévní onemocnění mozku (aneuryzmata, AVM, kavernomy, hypertonické krvácení). Nezhoubné intrakraniální nádory. Zhoubné intrakraniální nádory. Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře. Hydrocefalus. Základní principy mimotělního oběhu. Základní principy a příklady podpůrných srdečních systémů. Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční. Komplikace ischemické choroby srdeční a jejich chirurgická léčba. Získané chlopenní vady srdce a jejich chirurgická léčba. Chirurgická léčba fibrilace síní. Nejčastěji se vyskytující vrozené vady srdce a principy chirurgické léčby. Diagnostika a léčba onemocnění ascendentní aorty a aortálního oblouku. Akutní disekce aorty (diagnostika a léčba). Transplantace srdce. Pooperační péče o kardiochirurgického pacienta. Nepenetrující poranění srdce. Penetrující poranění srdce. Diagnostika a léčba tamponády srdeční. Nejčastější nádory srdeční, jejich diagnostika a léčba.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK