PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Otorinolaryngologie - E0110037
Anglický název: Ear, Nose and Throat Diseases
Zajišťuje: Klinika ORL (14-460)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. David Slouka, Ph.D.
Vyučující: MUDr. David Slouka, Ph.D.
Korekvizity : E0107033
Je korekvizitou pro: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky z ORL čj..docx Otázky z ORL Stanislava Síbalová
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Výuka probíhá v seminární místnosti ORL kliniky - FN Bory, pavilon č.22, 5.patro.

Koncepce oboru ORL a jeho historie. Onemocnění zevního ucha. Akutní a chronická zánětlivá onemocnění středouší. Komplikace zánětů středouší. Nádorová onemocnění ucha. Poruchy sluchu. Chirurgická léčba zánětů středouší a nedoslýchavosti. Akustická protetika a léčba hluchoty. Vyšetřovací metody sluchu. Onemocnění nosu a vedlejších dutin nosních. Operace nosu a VDN. Onemocnění hltanu. Zánětlivá onemocnění hrtanu. Nádory hrtanu. Chrirurgická léčba nádorů hrtanu. TNM systém. Poruchy řeči a hlasu a jejich rehabilitace. Vyšetřovací metody vestibulologie. Moderní trendy vyšetřovacích a terape.

Absolvent studia získá přehled o spektru medicínské péče, provozu a organizaci práce na ORL klinice LF UK a FN Plzeň. Seznámí se s problematikou oboru, jeho specifiky a společnými tématy s obory příbuznými. Během teoretických přednášek jsou probrána stěžejní témata oboru, v rámci praktické výuky se studenti seznámí s prací na oddělení, operačním sále i ORL ambulancích. V návaznosti na znalosti z předchozích klinických i preklinických oborů studenti získají přehled a znalosti o souvislostech oboru ORL s ostatní medicínou.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Povinná:

Hybášek I.: Ušní, nosní a krční lékařství, 1.vydání 1999, GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-7184-949-9

 

Doporučená:

eORL prof.Hbáška, http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18

Slouka D.: Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-952-0

         PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731910_Hrtan_Rakovina_hrtanu_Osetrovani_po_totalni_laryngektomii

Slouka D.: Obstrukční syndrom spánkové apnoe, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-953-7

         PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309732241_Obstrukcni_syndrom_spankove_apnoe

Slouka D.: Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi, 1. vydání 2014, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-968-1

          PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731904_Lasery_pri_vykonech_v_ambulantni_a_klinicke_praxi

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Stanislava Síbalová (23.05.2018)

Podmínkou zápočtu je docházka na seminářích  (1 absence je tolerována).  

Požadavky ke zkoušce jsou: zápočet, znalosti v oboru otorinolaryngologie v rozsahu seminářů, přednášek a uvedené literatury.  

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)
Poslední úprava: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

 

1. Základy fyzikálního vyšetření v otorinolaryngologii

2. Fyziologický nález v oblasti hlavy a krku

3. Základy otologie, otoneurologie , vestibulologie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

4. Základy audiologie a foniatrie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

5. Základy rinologie . Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

6. Problematika dutiny ústní a hltanu. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

7. Problematika slinných žlaz. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

8. Problematika štítné žlázy. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

9. Základy spánkové mediciny. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

10. Základy laryngologie a problematika zevního krku. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba

11. Specifika onkologie v otorinolaryngologii

12. Operační přístupy v otolaryngologii

13. Postavení otolaryngologie v medicině, příbuzné obory, principy multidisciplinárního přístupu

14. Kazuistiky z oboru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK