PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Oftalmologie - E0110036
Anglický název: Ophthalmology
Zajišťuje: Klinika oční (14-450)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0108031
Je korekvizitou pro: E0112019, E0112023, E0112024, E0112025, E0112038, E0112029, E0112113, E0112033
Anotace -
Poslední úprava: Kristýna Hanová (08.11.2017)
Výuka probíhá v seminární místnosti Oční kliniky FN Lochotín, vchod E, 4. patro.

Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny. Anatomie a fyziologie oka. Klinické vyšetření oka a jeho funkce. Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii. Poruchy refrakce oka. Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce. Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka. Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie. Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie. Neurooftalmologie. Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty (přenos operací z operačního sálu). Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba. Oční traumatologie a první pomoc. Systémová onemocnění a oko.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)

Předmět je zakončen písemným testem v den zkoušky a ústní částí zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: Kristýna Hanová (02.11.2017)

Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. Galén Karolinum 2017
Kraus H.: Kompendium očního lékařství. Praha Avicenum 1997
 

Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Hanová (08.11.2017)

1. Oftalmologie - historie, vztah k ostatním oborům medicíny.

2. Anatomie a fyziologie oka.

3. Klinické vyšetření oka a jeho funkce.

4. Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii.

5. Poruchy refrakce oka.

6. Brýle, kontaktní čočky, chirurgie refrakce.

7. Onemocnění víček, očnice a předního segmentu oka.

8. Onemocnění sklivce a sítnice, pars plana vitrektomie.

9. Dětská oftalmologie, strabismus a amblyopie.

10. Neurooftalmologie.

11. Onemocnění čočky a moderní způsoby operace katarakty (přenos operací z operačního sálu).

12. Glaukom - konzervativní a chirurgická léčba.

13. Oční traumatologie a první pomoc.

14. Systémová onemocnění a oko.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kristýna Hanová (07.11.2017)

Předmět je zakončen písemným testem v den zkoušky a ústní částí zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK