PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chirurgie - E0110033
Anglický název: Surgery
Zajišťuje: Klinika chirurgická (14-400)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Vyučující: MUDr. Jana Bierhanzlová
MUDr. David Bludovský, Ph.D.
doc. MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D.
MUDr. Tomáš Hájek
MUDr. Jiří Havelka
MUDr. Irena Holečková, Ph.D.
MUDr. Milan Choc, CSc.
MUDr. Marián Kohut
MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.
MUDr. Pavel Lavička, Ph.D.
doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.
MUDr. Jan Mork
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
MUDr. Patrik Roučka
MUDr. Václav Runt
MUDr. Jiří Široký
MUDr. Ivan Škúci, Ph.D.
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
MUDr. Petr Vacek, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
MUDr. Slavomír Žídek
Je korekvizitou pro: E0112112, E0112033
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)
Diagnostika, operační metody a perioperační péče v neurochirurgii. Syndrom nitrolebeční hypertenze. Chirurgie vrozených a vývojových vad nervového systému. Kraniocerebrální poranění. Poranění páteře a míchy. Intrakraniální expanze (nádorové a nenádorové expanze, cévní léze, zánětlivé procesy). Expanze v kanálu páteřním, míšní afekce, kompresivní syndromy míšní. Chirurgie periferních nervů. Funkční neurochirurgie (chirurgická léčba bolesti, epilepsie, pohybových poruch, lezionální funkční neurochirurgie). Chirurgická léčba mozkové ischémie (karotická endarterektomie, EC-IC bypass, dekompresivní kraniektomie). Krvácivá cévní onemocnění mozku (aneuryzmata, AVM, kavernomy, hypertonické krvácení). Nezhoubné intrakraniální nádory. Zhoubné intrakraniální nádory. Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře. Hydrocefalus.
Základní principy mimotělního oběhu. Základní principy a příklady podpůrných srdečních systémů. Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční. Komplikace ischemické choroby srdeční a jejich chirurgická léčba. Získané chlopenní vady srdce a jejich chirurgická léčba. Chirurgická léčba fibrilace síní. Nejčastěji se vyskytující vrozené vady srdce a principy chirurgické léčby. Diagnostika a léčba onemocnění ascendentní aorty a aortálního oblouku. Akutní disekce aorty (diagnostika a léčba). Transplantace srdce. Pooperační péče o kardiochirurgického pacienta. Nepenetrující poranění srdce. Penetrující poranění srdce. Diagnostika a léčba tamponády srdeční. Nejčastější nádory srdeční, jejich diagnostika a léčba.
Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Základy plastické a rekonstrukční chirurgie. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (19.10.2015)

Beneš V. a kol. Ischémie mozku, chirurgická a endovaskulární terapie. Praha, Galén, 2003. Dominik J. Kardiochirurgie. Praha, Grada Publishing, 1998. Firt P., Hejnal J., Vaněk I. Cévní chirurgie. Praha, Karolinum, 2006. Mraček Z. Kraniocerebrální traumatologie. Praha, Avicenum, 1988. Náhlovský J. a kol. Neurochirurgie. Praha, Galén, 2006. Navrátil L. a kol. Neurochirurgie. Praha, Karolinum, 2012. Němec P. a kol. Kardiochirurgie. Olomouc, Univerzita Palackého, 2006. Přibáň V. Atlas chirurgické léčby mozkové ischémie. Praha, Triton, 2010. Sameš M. a kol. Neurochirurgie. Praha, Maxdorf, 2005. Smrčka M. Poranění mozku. Praha, Grada Publishing, 2001. Suchomel P., Krbec M. Spondylolistéza. Praha, Galén, 2007. Šnajdauf J., Škába R. a kol. Dětská chirurgie. Praha, Galén, 2005. Vaněk I. a kol. Kardiovaskulární chirurgie. Praha, Karolinum, 2002. Hoch J., Leffler J. a kol.: Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha, Maxdorf, 2011. Vodička J a kol.: Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha, Karolinum, 2014. Vodička J. a kol.: Traumatologie hrudníku. Praha, Galén, 2015. Zeman M., Krška Z. a kol.: Speciální chirurgie. 3. vydání. Praha, Galén, 2014. Třeška V. a kol. Transplantologie pro mediky, Praha, Karolinum, 2002. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Petra Koukolíčková, DiS. (21.05.2018)

Docházka a zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)

Diagnostika, operační metody a perioperační péče v neurochirurgii. Syndrom nitrolebeční hypertenze. Chirurgie vrozených a vývojových vad nervového systému. Kraniocerebrální poranění. Poranění páteře a míchy. Intrakraniální expanze (nádorové a nenádorové expanze, cévní léze, zánětlivé procesy). Expanze v kanálu páteřním, míšní afekce, kompresivní syndromy míšní. Chirurgie periferních nervů. Funkční neurochirurgie (chirurgická léčba bolesti, epilepsie, pohybových poruch, lezionální funkční neurochirurgie). Chirurgická léčba mozkové ischémie (karotická endarterektomie, EC-IC bypass, dekompresivní kraniektomie). Krvácivá cévní onemocnění mozku (aneuryzmata, AVM, kavernomy, hypertonické krvácení). Nezhoubné intrakraniální nádory. Zhoubné intrakraniální nádory. Degenerativní onemocnění krční a bederní páteře. Hydrocefalus. Základní principy mimotělního oběhu. Základní principy a příklady podpůrných srdečních systémů. Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční. Komplikace ischemické choroby srdeční a jejich chirurgická léčba. Získané chlopenní vady srdce a jejich chirurgická léčba. Chirurgická léčba fibrilace síní. Nejčastěji se vyskytující vrozené vady srdce a principy chirurgické léčby. Diagnostika a léčba onemocnění ascendentní aorty a aortálního oblouku. Akutní disekce aorty (diagnostika a léčba). Transplantace srdce. Pooperační péče o kardiochirurgického pacienta. Nepenetrující poranění srdce. Penetrující poranění srdce. Diagnostika a léčba tamponády srdeční. Nejčastější nádory srdeční, jejich diagnostika a léčba. Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Základy plastické a rekonstrukční chirurgie. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK