PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Neonatologie - E0110030
Anglický název: Neonatology
Zajišťuje: Oddělení neonatologie (14-361)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:25/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
MUDr. Martin Matas
MUDr. Alice Mocková, Ph.D.
Korekvizity : E0107015, E0107033, E0108035
K//Je korekvizitou pro: E0112114, E0112029
Anotace -
Poslední úprava: Marcela Maierová (26.07.2012)
Základní neonatologické pojmy, první vyšetření a ošetření novorozence, přirozená a umělá výživa, porodní poranění, porodní asfyxie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, syndrom dechové tísně, léčba kyslíkem, retinopatie z nezralosti, neonatální kardiologie, hyperbilirubinemie, hematologické problémy novorozence, infekce plodu a novorozence, vrozené vývojové vady ledvin a močových cest, gastrointestinálního traktu, náhlé příhody břišní novorozence, vrozené vady a postižení mozku, dlouhodobé sledování rizikových novorozenců a vývojová intervence.
Literatura
Poslední úprava: Marcela Maierová (26.07.2012)

1. J. Dort a spolupracovníci: Neonatologie. 1. vyd., Karolinum, Praha 2004
2. M. Velemínský, P. Švihovec, M. Velemínský jr: Infekce plodu a novorozence. 2.   vyd.,    Triton, Praha 2005
3. Rubaltelli F.F: Vademecum of Neonatology. SEE, Firenze 2006
4. Rennie Jannet M: Roberton´s Textbook of Neonatology. 4th ed., Elsevier 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. (22.03.2020)

účast na povinné výuce

 

Náhrada praktické výuky neonatologie z důvodu epidemie COVID-19

Nastudování učebnice neonatologie NEON FN Plzeň
Zápočet bude udělen na základě úspěšného testu na děkanátě LF- termín bude stanoven později

Sylabus -
Poslední úprava: Marcela Maierová (26.07.2012)

Základní neonatologické pojmy, první vyšetření a ošetření novorozence, přirozená a umělá výživa, porodní poranění, porodní asfyxie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, syndrom dechové tísně, léčba kyslíkem, retinopatie z nezralosti, neonatální kardiologie, hyperbilirubinemie, hematologické problémy novorozence, infekce plodu a novorozence, vrozené vývojové vady ledvin a močových cest, gastrointestinálního traktu,  náhlé příhody břišní novorozence, vrozené vady a postižení mozku, dlouhodobé sledování rizikových novorozenců a vývojová intervence.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Andrea Finelli (24.09.2018)

Podmínkou pro zápis zápočtu je úspěšné absolvování  testu z neonatologie poslední den výuky v 8.00hod v počítačové učebně, na adrese Husova 1, Děkanát LF. Minimální předpokládané znalosti jsou v rozsahu skript Neonatologie , autor J. Dort a kol.. 2. vydání, Karolinum , Praha 2013

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 65. V případě neúspěchu při testu, student musí daný test opakovat v nejbližším možném termínu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK