PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plicní lékařství - E0110026
Anglický název: Pulmonary medicine
Zajišťuje: Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Korekvizity : {Interna pro 4. ročník}, E0108030, E0108031, E0108033, E0108035
Je korekvizitou pro: E0112023, E0112025, E0112113, E0112024
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Kopie - P3A semináře 171127.xls Rozpis prezentací na semináře 6.roč. P3A Vilma Kulová
stáhnout Otázky 2017 2018.pdf Otázky SZZ 2017, 2018 Vilma Kulová
stáhnout říjen_2017_česka _skupina.doc výuka 5. ročník 8. a 7. skupina MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
stáhnout seminární práce 2017 2018.pdf Seminární práce 6.roč. Vilma Kulová
stáhnout výuka P1B březen 2018.doc Výuka 6.roč.P1B- březen 2018 Vilma Kulová
stáhnout Výuka 5.roč. 11. a 12.2017 č.doc Výuka 5.roč. skupina 2.,1.,5. listopad, prosinec 2017 Vilma Kulová
stáhnout Výuka 5.roč. 2018.jpeg Výuka 5.roč.,5.,6., a 10.skupina, leden,únor 2018 Vilma Kulová
stáhnout výuka 6.roč. P3B.doc Výuka 6.roč. P3B říjen 2017 Vilma Kulová
stáhnout Výuka 6.roč.P3A.jpeg Výuka 6.roč.P3A 2017 Vilma Kulová
stáhnout Zápočtový list 2017.2018.xls Zápočtový list nový Vilma Kulová
stáhnout 5 a 6 roč.2017-18.jpeg Výuka 5.a 6.roč. 2017/2018 Vilma Kulová
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)
Interna specializovaných oborů - 6 denní praxe, vždy 2 dny pracovní, 2 dny plicní, 2 dny klinická farmakologie.
Zkouška se z tohoto předmětu se neskládá.
Zápočet je udělen po absolvování stáží na všech 3 odděleních, zápočet je udělen na klinice pracovního lékařství, po splnění všech povinností na ostatních odděleních.
Pracovní lékařství - 2 dny
1.den
Pracovní lékařství, historie a základy oboru, legislativa v oboru, postavení oboru ve vztahu k zdravotním pojišťovnám, souvislost nejen se zdravotnickou legislativou ( zákon 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. , vyhláška 79/2013 Sb., vyhláška 104/2012 Sb.), ale i Zákoník práce a Občanský zákoník. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Rizikové faktory na pracovišti. Preventivní opatření na pracovišti. Nemoci z povolání. Seznam nemocí z povolání.
Praktická část - Preventivní prohlídka v rámci pracovnělékařské péče
2.den
Nemoci z povolání. nejčastější nemoci z povolání v České republice a v západočeském regionu. Registr nemocí z povolání UZIS ČR, Eurostat. Akutní a chronické intoxikace v pracovním prostředí. Přehled nejčastějších onemocnění z jednotlivých kapitol Seznamu nemocí z povolání.
Praktická část – Lékařská prohlídka a vyšetření osoby s podezřením na nemoc z povolání

Plicní: Studenti praktikují na lůžkových odděleních kliniky, na jednotce intenzivní péče, seznamují se s technikou bronchoskopických vyšetření, s metodikami funkčního vyšetření plic, vyšetření acidobazické rovnováhy s pneumologickou cytologií a s dispenzarizací tuberkulózy. Jednou týdně presentují kasuistiky vybraných pacientů na společném semináři.
Klinická Farmakologie:
Výuka se provádí v rozsahu 2 dnů v šestidenním bloku spolu s pneumologií a pracovním lékařstvím v 5. roč. Všeobecného lékařství.

Základní principy
Podání léku a další osud v organizmu
Farmakokinetika
Farmakodynamika
Terapeutické monitorování léku
Léky ve stáří
Účinek léků za různých patologických stavů

Aplikace principů v klinické terapii
Vývoj nových léků v různých fázích klinického zkoušení, organizace a provedení klinické studie
Evidence Based Medicine (Medicína založená na důkazech) v klinických studiích
Správná klinická praxe
Generické přípravky
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Kombinovaný předmět - má za úkol studenty seznámit s problematikou.

- onemocnění souvisejících s prací, nemocemi z povolání a povinnými prevetnivními prohlídkami zaměstnanců, rizicích na pracovištích, vše dle platné legislativy

- základy plicního lékařství

- základy klinické farmakologie a revmatologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

V případě pracovního lékařství a plicního lékařství je předmět zakončen SZZ v 6. ročníku

- pracovní lékařství je součástí SZZ z Sociálního a pracovního lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena,

- plicní lékařství je součástí SZZ z Interního lékařství.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Pracovní lékařství:

Skripta z projektu Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností, vydáno v r. 2013 v Plzni, vydáno v rámci projektu kliniky pracovního lékařství, projektu EU a Plzeňského kraje ( celkem 456 stran)

Brhel P. a kol.: Pracovní lékarství,základy primární pracovnelékarské péce. NCO NZO Brno, 2005
Buchancová J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Osveta Martin, 2003
LaDou J.: Occupational and Environmental Medicine, Appleton and Lange. 1997
Stellman J. M.: Encyklopaedia of occupatoinal health and safety, volume 3, ILO Geneva 1998
Zenz C.: Occupational Medicine, Mosby - Year Book 1998

Plicní:
Teřl M. a spol: Plicní lékařství, uč. texty UK v Praze, Karolinum, 2004,ISBN 80-246-0820-0
Pešek M. a spol.: Bronchogenní karcinom, Galén Praha, 2002, ISBN 80-7262-115-7

Klinická farmakologie:
Eybl V:vybrané kapitoly z obecné farmakologie. Praha, Karolinum 2003
Hynie S: Obecná farmakologie Praha, Karolinum 2000
Lincová D. Farglali H: Základní a aplikovaná farmakologie. Praha , Galen 2002
Kalant H, Roschlau HE. Principles of Medical Pharmacology.Oxford, Oxford University Press 1998, 6-th ed.
Vítovec J, Špinar J. farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění Praha, Grada 2000
Perlík F. Klinická farmakologie v praxi, Praha , Triton 1998
Messerli F.The ABCs of antihypertensive therapy.New York 2000 Lippincott Williams Wilkins
2nd ed.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Z daného předmětu je pouze zápočet.

Zápočet je udělen po splnění podmínek ( především účasti) na všech 3 pracovištích - tj. klinika pracovního lékařství, plicní klinika a oddělení klinické farmakologie. Nepřítomnost na výuce musí student nahradit, o formě náhrady výuky rozhoduje vždy vyučující z toho oboru, na kterém student nebyl přítomen.

V případě pracovního lékařství a plicního lékařství je předmět zakončen SZZ v 6. ročníku pracovní lékařství je součástí SZZ z Sociálního a pracovního lékařství, ....., plicní lékařství je součástí SZZ z Interního lékařství.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

Interna specializovaných  oborů:

Pracovní lékařství – 2 dny

  1. den

Pracovní lékařství, historie a základy oboru, legislativa v oboru., postavení oboru ve vztahu k zdravotním pojišťovnám, souvislost nejen se zdravotnickou legislativou ( zákon 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. , vyhláška 79/2013 Sb., vyhláška 104/2012 Sb.), ale i Zákoník práce a Občanský zákoník. Posuzování zdravotní  způsobilosti k práci. Rizikové faktory na pracovišti. Preventivní opatření na pracovišti. Nemoci z povolání. Seznam nemocí z povolání.

Praktická část - Preventivní prohlídka v rámci pracovnělékařské péče

  1. den

Nemoci z povolání. nejčastější nemoci z povolání v České republice a v západočeském regionu. Registr nemocí z povolání UZIS ČR,  Eurostat. Akutní a chronické intoxikace v pracovním prostředí. Přehled nejčastějších onemocnění z jednotlivých kapitol Seznamu nemocí z povolání.

Praktická část – Lékařská prohlídka a vyšetření  osoby s podezřením na nemoc z povolání

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. (22.05.2018)

V případě pracovního lékařství a plicního lékařství je předmět zakončen SZZ v 6. ročníku

- pracovní lékařství je součástí SZZ z Sociálního a pracovního lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena,

- plicní lékařství je součástí SZZ z Interního lékařství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK