PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně mikrobiologická diagnostika - E0108721
Anglický název: Molecular Microbiological Diagnosis
Zajišťuje: Ústav mikrobiologie (14-510)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Neslučitelnost : EV510P02
Záměnnost : EV510P02
Je neslučitelnost pro: EV510P02
Je záměnnost pro: EV510P02
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.04.2011)
Bude poskytnut základní přehled molekulárně-genetických metod (PCR, RT-PCR, kvantitativní PCR, sekvenace,
microarray, atp.), včetně různých přístupů a zařazení těchto metod do mikrobiologické diagnostiky. Dále bude
kladen důraz na správnou indikaci vyšetření, interpretaci výsledku a limity molekulárně-mikrobiologických metod.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.04.2011)

Podle doporučení vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.04.2011)

účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK