PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Urologie - E0108420
Anglický název: Urology
Zajišťuje: Klinika urologická (14-420)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2011 do 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Olga Dolejšová, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.
MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.
MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0106013, E0106014
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lucie Mičolová (25.05.2018)

Zápočet:

Zimní semestr

-          zápočet za 100% docházku; není povolena žádná neomluvená absence; splnění 2 výkonů ze seznamu požadavků 

Letní semestr

-          zápočet za 100% docházku a splnění min.4 výkonů celkem (2 ZS + 2 LS) ze seznamu požadavků

Seznam výkonů

o   Převaz ne/komplikované rány

o   Odběr krve, periferní kanylace

o   Cévkování

o   Anamnéza nebo fyzikální vyšetření nebo per rektum

o   Asistence na sále (domluvit na sekretariátu)

 

Průběh zkoušky:

Prerekvizity:

-          zápočet ze zimního i letního semestru z urologie

Teoretická zkouška

-          písemný test na děkanátu LF UK

-          následuje ústní zkouška

o   test na 80 a více % - jedna otázka

o   test na 60 - 80 % 2 otázky

o   Test na méně než 60 % - neprospěl, u 1. opravného termínu následuje v každém případě ústní zkouška se 2 otázkami.

Pozn. V případě problematické organizace písemného testu (např. v době prázdnin) mohou tento zrušit a zkouška sestává poté ze 2 zkušebních otázek.

Po celou dobu pohybu po klinice je nutné, aby studenti používali bílý plášť a měli připnutou jmenovku na oděvu.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lucie Mičolová (25.05.2018)

Rozvrh výuky urologie – 4. ročník všeobecného lékařství LF UK Plzeň

Vedoucí:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D. MBA                     377402225      horam@fnplzen.cz

Zástupce pro školskou činnost:

As. MUDr. Olga Dolejšová, FEBU                        377402180      dolejsovao@fnplzen.cz

Odborní asistenti:

As. MUDr. Tomáš Pitra                                      377402711      pitrat@fnplzen.cz

As. MUDr. Mgr. Kristýna Procházková, Ph.D.       377402101      prochazkovak@fnplzen.cz

As. MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.                        377402724      travniceki@fnplzen.cz

As. MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.                            377402711      urget@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát:

Ing. Mičolová Lucie                                           377402745      micoloval@fnplzen.cz

 

Místo konání praktické výuky:

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň, areál Bory, E. Beneše 13, 305 99, budova 22, 4. patro archiv. Po celou dobu pohybu po klinice je nutné mít bílý plášť a připnutou jmenovku.

Přednášky:

Bude určeno děkanátem fakulty

Zimní semestr:

-          Zápočet

Letní semestr:

-          Zápočet, zkouška (výkony ze seznamu požadavků, test a ústní zkouška)

 

Plán praktických cvičení

                                            – zimní/letní semestr – 7 x 2 vyučovací hodiny (90min)

                                            - skupiny cca 22-27 studentů

praktika

zimní semestr

letní semestr

1

Úvod

 • video urologie

      (15 min)

 • historie
 • symptomy (15 min)
 • obecná urologie (50 min)

Úvod do operativy

 • uzlení
 • šití
 • šicí materiály

 

2

Cévkování

 • video cévkování + epicystostomie

      (10 min)

 • typy cévek (15min)
 • cévkovací modely

      (45-55min)

Videa urologických výkonů

 • TRUS
 • otevřené výkony
 • endoskopické výkony
 • laparoskopie
 • roboticky asistované

3

Urologická operativa

90 min

 • operační přístupy
 • názvosloví
 • typy výkonů

Oddělení – 90 min

(1. skupina 6 studentů)

 • převazy na odd. A+B
 • anamnéza, nynější onemocnění
 • fyzikální vyšetření
 • odběr krve, kanylace

4

Oddělení – 90 min

(1. skupina 6 studentů)

 • převazy na odd. A+B
 • anamnéza
 • fyzikální vyšetření
 • odběr krve, kanylace

Operační sály – 90min

(2. skupina 6 studentů)

 • cévkování
 • asistence výkonů

5

Operační sály – 90min

(2. skupina 6 studentů)

 • cévkování
 • asistence výkonů

Ambulance – 90 min

(3. skupina 6 studentů)

 • cévkování
 • vyšetřování pacienta
 • základy USG

6

Ambulance – 90 min

(3. skupina 6 studentů)

 • cévkování
 • vyšetřování pacienta
 • základy USG

Trenažéry – 90 min

(4. skupina 6 studentů)

 • laparoskopie
 • cystoskopie
 • uretroskopie
 • per rectum

7

Trenažéry – 90 min

(4. skupina 6 studentů)

 • laparoskopie
 • cystoskopie
 • uretroskopie
 • per rectum

Dotazy před zkouškou

Mini – test

Zápočet

 

 


 Přednášky

 2 vyučovací hodiny á 14 dní, celkem 7x:

1.       Obecná urologie, zdroje informací v urologii, medicína založená na důkazech (EBM), selhání ledvin, vrozené vývojové vady, intersex, transsexualismus

2.       Uroinfekce, urolitiáza

3.       Uroonkologie I - úvod, karcinom penisu, nádory varlat, cysty a nádory ledvin, nadledvin, onemocnění retroperitonea

4.       Uroonkologie II - Nádory močového měchýře a horních cest močových, karcinom prostaty

5.       Dysfunkce dolních cest močových, inkontinence

6.        BPH, prostatitida, benigní onemocnění mužského genitálu, uretritidy, striktury uretry

7.       Andrologie, traumatologie, akutní stav v urologii

Zápočet:

Zimní semestr

-          zápočet za 100% docházku; není povolena žádná neomluvená absence; splnění 2 výkonů ze seznamu požadavků 

Letní semestr

-          zápočet za 100% docházku a splnění min. 4 výkonů celkem (2 ZS + 2 LS) ze seznamu požadavků

o   Převaz ne/komplikované rány

o   Odběr krve, periferní kanylace

o   Cévkování

o   Anamnéza nebo fyzikální vyšetření nebo per rektum

o   Asistence na sále (domluvit na sekretariátu)

Průběh zkoušky:

Prerekvizity:

-          zápočet ze zimního i letního semestru z urologie; s sebou formulář se splněnými požadavky z praktické výuky

Teoretická zkouška

-          písemný test na děkanátu LF UK

-          následuje ústní zkouška

o   test na 80 a více % - jedna otázka

o   test na 60 - 80 % 2 otázky

o   Test na méně než 60 % - neprospěl, u 1. opravného termínu následuje v každém případě ústní zkouška se 2 otázkami.

Pozn. V případě problematické organizace písemného testu (např. v době prázdnin) mohou tento zrušit a zkouška sestává poté ze 2 zkušebních otázek.


 

Zkušební otázky:

1.       Definice oboru urologie, organizace urologické péče v ČR, postgraduální vzdělávání v urologii

2.       Urologické symptomy

3.       Speciální urologické vyšetřovací metody

4.       Speciální metody urologické léčby

5.       Selhání ledvin

6.       Vrozené vady ledvin

7.       Vrozené vady močovodů a močového měchýře

8.       Vrozené anomálie mužského genitálu

9.       Intersexualita, chirurgická léčba transsexualismu

10.    Záněty močových cest - etiologie, patogeneze, symptomy

11.    Nespecifické záněty dolních cest močových

12.    Nespecifické záněty horních cest močových

13.    Nespecifické záněty mužského genitálu

14.    Tuberkulóza urogenitálního traktu, bilharzióza

15.    Urolitiáza - etiologie, symptomatologie, diagnostika

16.    Urolitiáza - léčba

17.    Nádory penisu

18.    Cystická onemocnění ledvin

19.    Nádory ledvin – epidemiologie, etiologie, diagnostika

20.    Nádory ledvin – histopatologie, léčba

21.    Karcinom prostaty – etiologie, patologie

22.    Karcinom prostaty – diagnostika

23.    Léčba lokalizovaného karcinomu prostaty

24.    Léčba generalizovaného karcinomu prostaty

25.    Urotelové nádory močového měchýře – etiologie, diagnostika

26.    Urotelové nádory močového měchýře - léčba

27.    Urotelové nádory horních cest močových

28.    Nádory varlete

29.    Onemocnění nadledvin

30.    Onemocnění retroperitonea

31.    Urodynamika

32.    Neurogenní močový měchýř

33.    Léčba hypoaktivního detrusoru a hyperaktivního sfinkteru

34.    Hyperaktivní močový měchýř (OAB – overactive bladder)

35.    Inkontinence moče – dělení

36.    Stressová inkontinence

37.    Urgentní inkontinence

38.    BPH (benigní hyperplazie prostaty) – patologie, symptomatologie, vyšetření

39.    BPH (benigní hyperplazie prostaty) - léčba

40.    Benigní onemocnění mužského genitálu

41.    Uretritidy

42.    Striktura uretry

43.    Andrologie – definice a náplň oboru

44.    Erektilní dysfunkce

45.    Mužská infertilita

46.    Priapismus, fraktura penisu, induratio penis plastica

47.    Hormonální prostředí stárnoucího muže

48.    Trauma ledvin

49.    Trauma ureterů

50.    Trauma měchýře, uretry a mužského genitálu

51.    Akutní stavy v urologii

52.    Medicína založená na důkazech (EBM – evidence based medicine) v urologii, zdroje vědeckých informací

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK