PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Soudní lékařství - E0108120
Anglický název: Forensic Pathology
Zajišťuje: Ústav soudního lékařství (14-120)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
doc. MUDr. Helena Kvapilová
Vyučující: MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
doc. MUDr. Helena Kvapilová
MUDr. Jitka Mottlová
MUDr. Hynek Řehulka
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : {Všeobecné lékařství - 3. ročník - Povinné předměty}
Je korekvizitou pro: E0110032
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (31.05.2005)
Právní režim ve vztahu k mrtvému tělu. Zevní prohlídka a pitva zemřelých. Smrt z příčin chorobných. Smrt násilná. Výjezd lékaře na místo nálezu mrtvé osoby. Smrt způsobená jednáním druhé osoby. Posuzování závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Předávání lékařských informací Policii ČR. Trestně - právní odpovědnost lékaře při výkonu povolání.
Literatura
Poslední úprava: Jaroslava Hanzlová (15.02.2019)

Kvapilová H.: Soudní lékarství pro právníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Cenek 1999
Dvorák M. a kol.: Úvod do soudnelékarské problematiky zdravotnického a trestního práva pro studenty lékarské fakulty, Praha, Karolinum 1996
Knight B.: Simpson s Forensic Medicine, London 1991
Kol. autoru: Soudní lékarství. Praha Grada 1999
Bouška I. a kol. : Soudní lékarství. Praha Karolinum 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jaroslava Hanzlová (15.02.2019)

 

Soudní lékařství

LS 2018/2019

Všeobecné lékařství – 4. ročník

 

Zkušební otázky ze soudního lékařství

 

 1.  Smrt. Právní režim ve vztahu k mrtvému tělu.

 2.  Postup při úmrtí.

 3.  Pitvy.

 4.  Časné posmrtné změny.

 5.  Pozdní posmrtné změny.

 6.  Atypické formy mrtvolného rozkladu. Exhumace.

 7.  SIDS.

 8.  Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

 9.  Shaken baby syndrom.

 10.  Vražda novorozeného dítěte matkou.

 11.  Náhlé úmrtí v mladém věku.

 12.  Náhlé úmrtí ve středním a starším věku.

 13.  Udušení z oběšení.

 14.  Udušení z uškrcení.

 15.  Udušení ze zardoušení.

 16.  Udušení ucpáním dýchacích cest, udávením. Traumatická asfyxie.         

 17.  Udušení z utopení.

 18.  Poranění tupým předmětem. 

 19.  Poranění ostrým předmětem.

 20.  Poranění střelnou zbraní – obecný přehled.

 21.  Poranění krátkou střelnou zbraní.  

 22.  Poranění měkkých pokrývek lebních, klenby a spodiny lebeční.   

 23.  Poranění mozku.  

 24.  Úrazové nitrolební krvácení.

 25.  Poranění obličejového skeletu.    

 26.  Poranění hrudníku.  

 27.  Poranění břicha.

 28.  Poranění při pádu.  

 29.  Dopravní silniční nehoda – poranění osádky osobního automobilu. 

 30.  Dopravní silniční nehoda – poranění chodce.

 31.  Identifikace neznámé mrtvoly.

 32.  Elektrotrauma.

 33.  Popáleninové trauma. Smrt podchlazením.

 34.  Znásilnění.

 35.  Lékařské vyšetření při ovlivnění alkoholem. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu

   v krvi.

 36.  Soudně-lékařské posouzení akutního ovlivnění alkoholem.

 37.  Úmrtí v souvislosti s požitím alkoholu.

 38.  Forenzní toxikologie – obecný přehled.

 39.  Smrtelná otrava.   

 40.  Toxický účinek oxidu uhelnatého. Smrt v souvislosti s užíváním topných plynů.

 41.  Vyšetření živé osoby na žádost Policie ČR.

 42.  Lékařské zprávy pro Policii ČR.

 43.  Trestný čin Neposkytnutí pomoci.

 44.  Hodnocení závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení.

   

   

                                                    odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

                                                                           přednosta ÚSL

Sylabus
Poslední úprava: Jaroslava Hanzlová (13.06.2019)

UPOZORNĚNÍ

    

Upozornění:

 

Vypsané termíny ke složení ústní zkoušky ze soudního lékařství v měsíci červnu jsou ještě volné. Během prázdnin se nezkouší.

 

Poslední termín ke složení ústní zkoušky bude vypsán:

 

Jeden den v týdnu 26. 8. – 30. 8. 2019

 

a jeden den v týdnu 2. 9. – 6. 9. 2019.

   

Soudní lékařství

 

LS 2018/2019

 

Všeobecné lékařství – 4. ročník

 

Sylabus přednášek

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

Přednášející: MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

 

                      doc. MUDr. Helena Kvapilová     

 

                      prim. MUDr. Hynek Řehulka

 

                      MUDr. Jitka Mottlová

 

___________________

 

 1.      Po 18. 2. – Dv.   Historie a význam soudního lékařství

  16:00-17:40 PAV      Organizace soudně-lékařské služby v ČR.

                          Smrt. Postup při úmrtí. Pitvy. Identifikace mrtvé osoby.

   

 2.      Út. 19. 2.–M.    Výjezd koronera na místo nálezu mrtvé osoby.

  16:40-18:20 ŠAF       Soudně-lékařská thanatologie.

   

 3.      St. 20. 2.– Ř.     Popáleninové trauma.Smrt podchlazením. Elektrotrauma.

  16:30-17:30 PRO (další týdny - do 18:10)

  ___________________

 4.       Po 25. 2.– Dv   Forenzní pediatrie  

   

 5.      Út. 26. 2. – Kv.  Soudně-lékařská problematika ovlivnění alkoholem. 

   

 6.      St. 27. 2. – Ř     Náhlá a neočekávaná smrt.

  __________________

 7.      Po   4. 3.– Dv. Udušení. Utopení.

   

 8.      Út.  5. 3. – Kv.Poranění při silniční dopravní nehodě.

   

 9.      St.  6. 3. – Ř.   Soudně-lékařská problematika v traumatologii.

  __________________

 10. Po 11. 3. – Dv. Klinický lékař ve vztahu k Polici ČR. Znásilnění.       

   

 11. Út. 12. 3. – Kv. Poranění střelnou zbraní.

   

 12. St. 13. 3. – Dv. Forenzní toxikologie – obecný přehled. Smrtelná otrava. 

  _____________________________________________________________________

     

  Upozornění: Pořadí témat přednášek může být změněno.

                                                     

                                                    

  Soudní lékařství

  LS 2018/2019

  Všeobecné lékařství – 4. ročník

  Sylabus praktik

  ___________________________________________________________________
  18. 2. – 22. 2. – Dv.

  Prohlídka mrtvé osoby. Demonstrace pitevních nálezů.

   

  25. 2. – 1. 3. –  Dv.

  Prohlídka mrtvé osoby. Demonstrace pitevních nálezů.

   

  4. 3., 6. 3., 8. 3. – Ř

  Kazuistiky. Demonstrace pitevních nálezů.

  5. 3., 7. 3. – Kv.

  Kazuistiky. Demonstrace pitevních nálezů.

   

  11. 3., 13. 3., 15. 3. – Ř

  Kazuistiky. Demonstrace pitevních nálezů.

  12. 3., 14. 3. – Kv.

  Kazuistiky. Demonstrace pitevních nálezů.

    ______________________________________________________

   

     Upozornění:  ÚČAST POVINNÁ!

                           Praktika začínají v seminární místnosti ÚSL (ul. Lidická 8).

     Maximální počet studentů v seminární místnosti ÚSL je 24

 

 • termín nahrazení praktik je nutné si domluvit s vyučujícím!        

   

   

      Volitelný předmět:  Magisterské studium 4. - 5. ročník

      Forenzní soudně-lékařská problematika v praxi klinického lékaře

      termín: úterý 28. 5. 2019  8:30-12:30

      místo výuky: seminární místnost ÚSL

      zápis: elektronicky

      počet studentů: max. 15

   

   

  odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák                                                            

  přednosta ÚSL

   

   

   

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK