PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Radiologie a nuklearní medicína - E0108035
Anglický název: Radiology and Nuclear Medicine
Zajišťuje: Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2011 do 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
MUDr. Petra Mrázková, Ph.D.
MUDr. Jan Záhlava
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0106013, E0106014
Je korekvizitou pro: E0110120, E0110026, E0110029, E0110019, E0110023, E0110024, E0110030, E0110057
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (28.07.2003)
Základy konvenční rentgenové techniky a radiační hygieny - RTG kontrastní látky - Moderní radiodiagnostické vyšetřovací metody (VT, USG, DSA) - Radiodiagnostika ledvin a močových cest - Radiodiagnostika jater, sleziny a pankreatu - Radiodiagnostika srdce a velkých cév - Neuroradiologie mozku - Neuroradiologie míchy - Radiodiagnostika onemocnění plic, pleury a mediastina - Radiodiagnostika nadledvin - Radiodiagnostika prsu - Radiodiagnostika v porodnických a gynekologických indikacích - Radiodiagnostika žlučových cest
Literatura
Poslední úprava: BURIANKO (30.07.2003)

Blažek a spol. : Radiologie a nukleární medicina. Praha Avicenum 1989

Chudáček Z.: Radiodiagnostika pro mediky. Praha SPN 1986

Nekula J., Heřman V., Köcher M.: Radiologie. UP 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Lenka Kasalová (24.05.2018)

 

 

Požadavky k výuce – u praktických cvičení předpokládáme, že student má prostudovanou danou látku cvičení (která je uvedená v syllabu) dopředu.

 

Zápočet za zimní a letní semestr - jejich získání je pomíněné dostatečnou docházkou (1 možná absence za semestr) a složením testu, který obsahuje látku z přednášek a praktik v daném semestru.

 

Zkouška – student musí mít oba zápočty, další není nutné.

 

Sylabus
Poslední úprava: Lenka Kasalová (24.05.2018)

Název Předmětu:  Radiologie a nukleární medicína

Rozsah výuky: 15 hod. přednášky, 15 hod. cvičení

Semestr:7. a8. semestr, 4. ročník

Počet kreditů: 3

Forma výuky: přednášky, cvičení

Název pracoviště: Klinika zobrazovacích metod

Způsob ukončení: zápočet, zkouška

 

Anotace:

 

Radiodiagnostika

 

Historie oboru - W. C. Roentgen, objev paprsků X, období klasické radiologie (1895 - 30. léta 20 století), období invazivní radiologie (40. léta - 70. léta), období neinvazivní radiologie (70. léta - dodnes), současné rozdělování oboru na neinvazivní zobrazovací metody a intervenční radiologii

Základy techniky vyšetřování rentgenem - princip rentgenky, vznik paprsků X, interakce hmoty a paprsků X, rentgenový přístroj a jeho části. Základy skiagrafie a skiaskopie. Elektronoptický zesilovač. Konvenční tomografie. Kontrast rentgenového obrazu, rozlišovací schopnost. Geometrická a pohybová neostrost obrazu.

Rentgenové kontrastní látky - negativní a pozitivní. Baryové kontrastní látky. Jodové kontrastní látky – olejové, ve vodě rozpustné kontrastní látky ionické a neionické. Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách a jejich zvládání.

Moderní zobrazovací metody - výpočetní tomografie (CT) - základní principy a indikace, princip tvorby CT obrazu, pixel a voxel, měření denzity, Hounsfieldovy jednotky, generace CT přístrojů, spirální CT a jeho nové softwarové aplikace (3D rekonstrukce obrazu, CT angiografie, perfuzní CT), kontrastní látky pro CT a jejich využití. Ultrasonografie (USG) - princip tvorby ultrazvukového signálu a jeho detekce, A, M a B mode, real time obraz, indikace ultrazvukového vyšetření, základy dopplerovské ultrasonografie - barevné dopplerovské mapování, spektrální záznam. Kontrastní ultrasonografie. Digitální subtrakční angiografie (DSA) - principy digitalizace obrazu, potlačení nežádoucích struktur. Seldingerova technika katetrizace. Magnetická rezonance (MR) - základní principy metody, precese,  Larmorova frekvence, relaxační časy T1 a T2, vyšetřovací sekvence - spin echo T1 a T2 vážený obraz, protonová denzita, sekvence s potlačením signálu tuku a vody. Použití paramagnetické kontrastní látky. Výhody MR oproti CT, hlavní indikace. MR angiografie (nativní, kontrastní)

Plíce, pleura a mediastinum - Obecná část - základy zobrazovací anatomie, základní vyšetřovací metody (RTG, CT, USG, DSA, metody biopsie). Speciální část - vrozené vady (ageneze plíce, plicní cysty), choroby průdušek (chronická bronchitis, bronchiektázie, asthma bronchiale), plicní emfyzém. Atelektáza. Pneumotorax (spontánní a traumatický). Záněty plic - základní dělení - krupózní (lobární pneumonie), bronchopneumonie (lobulární pneumonie), intersticiální plicní záněty. Plicní absces. Pneumokoniózy (plicní silikóza). Sarkoidóza plicní. Plicní fibrózy. Embolizace do plicnice. Primární plicní nádory - benigní, semimaligní a maligní. Primární bronchogenní karcinom - základní formy -centrální a periferní. Zvláštní formy - Pancoastův tumor a karcinom v jizvě. Rozpadový proces u bronchogenního karcinomu (Jorresova kaverna). Sekundární plicní nádory - metastázy.Pleuritis exsudativa, volný výpotek v dutině pohrudniční, různé typy opouzdřeného pleurálního výpotku (nástěnný a interlobární, diafragmatický). Etiologie výpotku - postinfekční (empyém), poúrazový (hemothorax), metastatický, při levostranné srdeční dekompenzaci. Pleuritis adhesiva, pleuritis calcarea. Primární nádory pleury (maligní) - mesotheliom, asbestóza. Nenádorové afekce mediastina - hematom, mediastinitis. Nádory předního mediastina (thymom, retrosternální struma), středního mediastina (cysty, uzlinová infiltrace), zadního mediastina (neurogenní tumory), teratom mediastina.

Srdce a cévní systém - Obecná část - zobrazovací anatomie srdce, vyšetřovací metody srdce - neinvazivní (prostý snímek, echokardiografie, CT a MR), invazivní - angiokardiografie, koronarografie. Speciální část - vrozené srdeční vady získané srdeční vady. Onemocnění myokardu, ICHS, koronární skleróza, onemocnění perikardu, tumory srdce, známky pravostranné a levostranné srdeční nedostatečnosti. Známky aterosklerózy, m. Burger, tepenná aneuryzmata, disekce, AV malformace, hluboká žilní trombóza, venózní insuficience, postflebitický syndrom.

Lymfatický systém - Obecná část - vyšetřovací metody USG, CT, lymfografie. Speciální část -  lymfedém, lymfomy, metastatické postižení mízních uzlin.

Ledviny, močové cesty, prostata - Obecná část - základní vyšetřovací postupy - nativní nefrogram, vylučovací urografie, ultrazvukové vyšetření, CT, MR, DSA, ascendentní pyelografie, cystografie,  mikční cystouretrografie. Zobrazovací anatomie. Speciální část - vrozené vady ledvin a vývodných močových cest (polycystické onemocnění a vesikoureterální reflux), nefrolithiasa a její komplikace, hydronefróza, pyonefróza, ren migrans, ren dystopicus. Zánětlivá onemocnění ledvin - akutní a chronická pyelonefritis, absces ledvin, paranefrický absces, tuberkulóza ledviny. Otázka vyšetřování při renální insuficienci. Nádory ledvin - benigní a maligní, konvenční renální karcinom, Wilmsův tumor. Renovaskulární hypertenze - způsoby vyšetřování, atherosklerotická stenóza ledvinné tepny, fibromuskulární dysplázie renální tepny, další příčiny renovaskulární hypertenze. Radiodiagnostika štěpu ledviny - známky akutní a chronické rejekce. Patologické změny močového měchýře - kongenitální změny, divertikly močového měchýře. Zánětlivá onemocnění - akutní a chronická cystitis. Nádory močového měchýře - papilom, papilokarcinom. Cystolitiáza. Vyšetřování prostaty - sonografie (transabdominální, endorektální), magnetická rezonance. Benigní hyperplázie prostaty, karcinom prostaty.

Gynekologie a porodnictví - Obecná část - Vyšetřovací metody - prostý snímek pánve, hysterosalpingografie (HSG), ultrazvukové vyšetření (transabdominální, endovaginální), CT, MR. Speciální část - vrozené vady dělohy, změny při primární a sekundární sterilitě, záněty dělohy a adnex, nádorové procesy dělohy a vaječníků (vzrůstající role CT a MR vyšetření). Ultrazvukové vyšetřování v těhotenství - detekce těhotenství, normální nález v různých fázích těhotenství, biometrie plodu. Patologie v prvním trimestru (zamlklý potrat, molla hydatidosa, mimoděložní těhotenství). Patologie v2. a 3. trimestru (diagnostika vrozených vad, polyhydramnion a oligohydramnion, placenta praevia, abrupce placenty, smrt plodu). Vícečetné těhotenství. Určování pohlaví plodu.  Amniocentéza.

Játra, slezina a pankreas. Játra - Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek, USG, CT, MR, DSA. Zobrazovací anatomie. Speciální část - ložiskové změny jater - jaterní cysty (prosté, parazitární, cystické nádory), jaterní absces. Benigní nádory jater (zejména hemangiom a jeho odlišení od maligních nádorů, (dynamické CT vyšetření), fokální nodulární hyperplazie, hepatocelulární adenom, hepatocelulární karcinom. Úrazy jater. Difuzní procesy jater – steatóza, hemochromatóza, jaterní cirhóza, komplikace cirhózy (portální hypertenze, ascites, jícnov é varixy). Hepatocelulární karcinom v cirhóze.

Slezina - Obecná část - vyšetřovací metody, zobrazovací anatomie. Speciální část - ložiskové procesy sleziny. Splenomegalie (aktivní a pasivní). Úrazy sleziny. Pankreas – Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek (kalcifikace), ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření, angiografie, ERCP. Speciální část - vrozené vady (především cystická fibróza pankreatu při mukoviscidoze). Akutní Pankreatitis. Formy zánětu. Komplikace včetně vzniku pseudocyst. Chronická Pankreatitis, atrofická a hypertrofická forma, diferenciální diagnóza oproti nádoru. Nádorové procesy pankreatu (obtíže s diagnózou) - karcinom pankreatu, diagnostika endokrinně aktivních nádorů pankreatu (insulinom, gastrinom atd.). Úrazy pankreatu.

Žlučové cesty Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek, ultrasonografie, CT, MR (včetně MRCP), ERCP, perkutánní transluminální cholangiografie (PTC), peroperační a pooperační cholangiografie. Zobrazovací anatomie (cholangiografie do T drénu). Speciální část - vrozené vady žlučových cest - cysta choledochu, atrézie žlučových cest, m. Carroli. Cholecystolithiáza - její symptomatologie a komplikace. Diferenciální diagnóza obstrukčního ikteru. Zánětlivé procesy žlučových cest - akutní a chronická cholecystitis, cholangitis. Biliodigestivní píštěle, biliární ileus. Aerobilie. Nádory žlučovodů a žlučníku.

Gastrointestinální trakt. Obecná část - vyšetřovací metody - prostý snímek, jeho indikace - ileózní stavy (mechanický a paralytický), pneumoperitoneum, cizí tělesa. Kontrastní vyšetření GIT a jeho kontraindikace. Požadavky na kvalitu barium sulfátu pro GIT vyšetření. Mono- a dvojkontrastní vyšetření. Vyšetřovací metody jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva - rentgenové, CT, MR, DSA. Speciální část - Jícen - zobrazovací anatomie. Divertikly jícnu,  kardiospasmus, zánětlivé procesy (zejména refluxní a korozivní oesophagitis, kandidóza). Nádorové procesy jícnu - benigní (leiomyom) a maligní (karcinom), komplikace (píštěle s tracheobronchiálním stromem). Pooperační stravy jícnu. Vyšetření žaludku - zobrazovací anatomie - divertikly, zánětlivé procesy (gastritis). Vředová choroba gastroduodenální. Přímé a nepřímé známky vředu. Komplikace vředové choroby (perforace, penetrace, krvácení, pylorostenóza, maligní degenerace vředu). Nádorové procesy žaludku - benigní (zejména polypy), karcinom žaludku - makroskopické formy (polypoidní, skirhotický a karcinomový vřed). Pooperační stavy žaludku (stav po resekci typu Bilroth I a II, totální gastrektomie). Vyšetření tenkého střeva. Zobrazovací anatomie. Divertikly tenkého střeva. Poruchy rotace a fixace tenkého střeva. Malabsorpční syndrom. Chronické záněty tenkého střeva (m. Crohn). Nádorové procesy tenkého střeva. Vyšetření tlustého střeva – zobrazovací anatomie. Poruchy rotace a fixace tračníku. Megacolon congenitum (m. Hirschprung). Invaginace. Divertikly tračníku - diverticulitis a její komplikace. Chronické záněty tračníku- m. Crohn a ulcerózní kolitis. Nádorové procesy tlustého střeva ¬benigní (polypy a polypózní syndromy). Kolorektální karcinom - odlišnosti při postižení pravé a levé části tračníku. Stavy po operaci tračníku. Poruchy vyprazdňování tračníku (defekrografie).

Nadledviny a retroperitoneum. Nadledviny. Obecná část - vyšetřovací metody (prostý snímek, USG, CT, MR, angiografie – arteriografie, suprarenální flebografie s odběrem vzorků žilní krve). Zobrazovací anatomie. Speciální část - atrofie nadledvin (m. Addison), hyperplázie a nádorové procesy nadledvin - hyperfunkční syndromy při korových nádorech nadledvin - (Connův syndrom, Cushingův syndrom, adrenogenitální syndrom). Nádory dřeně nadledvin (feochromocytom). Nádory nadledvin v dětství (neuroblastom). Retroperitoneum - zobrazovací anatomie. Retroperitoneální fibróza (m. Ormond). Nádory (uzlinové a ostatní).

Mléčná žlázaObecná část - vyšetřovací metody - mamografie, USG, MR, metody biopsie (aspirační cytologie, true-cut biopsie, vakuová biopsie). Speciální část - fibrózně-cystická mastopatie, fibroadenom, karcinom. Screening karcinomu prsu. Vyšetřování pooperačních stavu prsů (stavy po resekci a mastektomii, komplikace augmentační plastiky)

Neuroradiologie. Mozek. Obecná část - vyšetřovací metody. Prosté snímky lebky (základní a speciální projekce), CT (nativní a kontrastní), MR, angiografie, USG mozku (u novorozenců a dětí v kojeneckém věku). Speciální část - vrozené vady mozku - hydrocefalus. Aplazie kalózního tělesa. Cévní onemocnění mozku - ateroskleróza, mozkový infarkt, mozková hemorrhagie, aneuryzmata mozkových tepen - subarachnoidální krvácení. Arteriovenózní malformace. Trombóza venózních splavů. Arteriovenózní píštěle (karotidokavernózní pištěl). Zánětlivá onemocnění mozku - mozkový absces, infekční zánětlivá onemocnění šedé a bílé hmoty mozkové - encefalitis, zánětlivá onemocnění mozkových plen -meningitis. Degenerativní onemocnění mozku - mozková atrofie, m. Alzheimer, demyelinizační onemocnění mozku - roztroušená skleróza. Úrazy mozku - mozkový edém, kontuze mozku, intracerebrální hemorrhagie, epidurální, subdurální hematom a traumatické subarachonideální krvácení. Nádory mozku - Symptomatologie mozkových nádorů v různých diagnostických modalitách. Primární mozkové nádory - mozkové gliomy grade I-IV. Meningeom v různých lokalizacích. Nádory mozku dětského věku - meduloblastom mozečku. Metastázy. Radiodiagnostika míchy a páteře. Obecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky páteře, CT, MR, perimyelografie (PMG), DSA. Zobrazovací anatomie. Speciální část - vrozené vady -syringomyelie. Meningomyelokéle. Úrazy (druhy fraktur obratlových těl - zlomeniny stabilní a nestabilní). Onemocnění meziobratlových plotének - výhřezy plotének - záněty meziobratlových plotének, spondylodiscitis . Nádorová onemocnění páteře - nádory intramedulární, extramedulární, intradurální. Nádory extradurální – primární a sekundární.

Hlava a krk. Vedlejší dutiny nosní. Obecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky (semiaxiální projekce), CT a MR. Zobrazovací anatomie. Speciální část - akutní a chronická sinusitis a její komplikace. Mukokéla. Nádory vedlejších dutin - osteom, cysty a polypy, karcinom. Úrazy vedlejších dutin (Le Fort I.-III.) Kost spánková. Obecná část - vyšetřovací metody - RTG speciální projekce (dle Schullera a Stenverse). CT pyramidy (včetně HRCT), MR, DSA. Zobrazovací anatomie. Speciální část - vrozené vady zevního zvukovodu, středního a vnitřního ucha. Zánětlivé procesy středního ucha - akutní a chronická otitis. Jejich komplikace (abscesy, cholesteatom). Možná intrakraniální propagace. Nádory VIII. mozkového nervu (neurinom akustiku). Úrazy pyramidy. Očnice. Obecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky, ultrasonografie, CT, MR. Speciální část - cizí těleso v očnici. Patologické změny při hypertyreóze. Nádory oka a očnice. Úrazy očnice.

OsteoradiologieObecná část - vyšetřovací metody - prosté snímky, CT, MR, angiografie, arthrografie.

Základní pojmy osteoradiologie. Kostní makrostruktura v rentgenovém. Základní patologické změny skeletu. Speciální část - vrozené vady skeletu - nejdůležitější vrozené vady (achondroplazie, mnohočetné kartilaginózní exostózy, fíbrózní dysplazie, osteogenesis imperfekta atd.) dysplazie kyčelního kloubu a její rentgenová symptomatologie. Zánětlivá onemocnění skeletu - nespecifické hnisavé kostní a kloubní procesy. Akutní hematogenní a sekundární osteomyelitis. Chronická osteomyelitis a její zvláštní formy. TBC kostí a kloubů (především specifická spondylitis). Chronické aseptické kloubní záněty - revmatoidní artritis, chronická primární polyartritis, spondylartritis ankylopoetica (m. Bechtěrev). Metabolického osteopatie - osteoporóza senilní a presenilní (postmenopauzální) - kostní denzitometrie (ultrazvuková, rentgenová, CT). Osteomalacie. Rachitis. Endokrinní osteopatie - zejména změny při hypotyreóze a při primární hyperparatyreóze (ostitis fibrosa cystica generalisata) - diagnostika zvětšení příštitných tělísek (USG, CT, MR). Osteoporóza při m. Cushing. Kostní změny při chronické renální insuficienci - sekundární a terciární hyperparatyroidismus.

Toxické osteopatie - změny při otravách těžkými kovy (olovo), při otravách nekovy (fluor). Hypervitaminóza D. endogenní intoxikace - osteopathia hypertroficans toxica. Cirkulační poruchy skeletu - kostní infarkty,  kesonová choroba, juvenilní aseptické nekrózy- m. Perthes a další osteonekrózy, jejich následky.

Úrazy skeletu - základ pojmy - druhy zlomenin a jejich dislokací, vykloubení. Některé zvláštní typy zlomenin (subperiostální zlomeniny, únavové zlomeniny, epifyzeolýzy). Komplikace zlomenin - poruchy růstu skeletu, aseptické nekrózy. Hojení zlomenin kostním svalkem - paklouby. Kostní onkologie - základní typy primárních nádorů a jejich komplexní symptomatologie - nádory vycházející z kostitvorného pojiva (osteom, osteoid-osteom, osteoblastom, osteogenní sarkom), vycházející z chrupavčité tkáně (chondrom, osteochondrom, chondrosarkom), vycházející z vazivové tkáně (fibrosarkom), obrovskobuněčný nádor (osteoklastom) vycházející z dřeňové části kosti (Ewingův sarkom, hematologické malignity), vycházející z krevních a lymfatických cév (hemangiomy, lymfangiomy), neurogenní nádory (schwannom). Nádory kloubní (synoviální chondromy). Zvláštní nádory - chordom, histiocytosis X a její tři formy - zejména eosinofilní granulom. Sekundární kostní nádory -metastázy osteolytické , osteoplastické a smíšené. M. Paget a jeho formy.

Základy intervenční radiologie - vymezení pojmu a některé historické poznámky. Hlavní oblasti intervenční radiologie. Cévní intervence a jejich indikace - angioplastika  (balónková dilatace a implantace stentu), terapeutická embolizace, trombolýza. Cava filtry. Stentgrafty. Neurointervence - uzávěry mozkových aneuryzmat a AV malformací mikrospirálami. Intervence na ledvinách a močových cestách - perkutánní nefrostomie, drenáže cyst a abscesů. Intervence na žlučových cestách - zevní a vnitřní drenáž žlučových cest, stentování žlučových cest. Intervence na játrech a pankreatu - drenáže abscesů a cyst, radiofrekvenční ablace, chemoembolizace, drenáže pankreatických pseudocyst, biopsie jater a pankreatu. Intervence na srdci a věnčitých tepnách - koronaroplastika, punkce perikardu (při exsudativní perikarditis). Intervence v oblasti gynekologie - dilatace zúžených vejcovodů (při sterilitě).

 

Nukleární medicína

 

Obecné pojmy oboru nukleární medicína (NM) - koncepce oboru. Vyšetřovací metody in vivo - základní principy, indikace, provedení, vyšetření statická,dynamická, SPECT, PET. Vyšetřovací metody in vitro - základní principy metod radiosaturační analýzy,indikace nejčastějších vyšetření. Léčba otevřenými zářiči - základní princip, nejčastější indikace, nutné předpoklady.

Radiofarmaka (RF) - používané radionuklidy, jejich fyzikální charakteristiky. Biodistribuční a farmakokinetické vlastnosti nejčastěji užívaných skupin RF. Příprava RF, zdroje radionuklidů: jaderný reaktor, urychlovače částic, generátorové systémy. Kontrola kvality RF.

Fyzikální jevy používané v NM - fyzikální vlastnosti radionuklidů - stavba atomových jader, radioaktivita. Záření alfa, beta, gama - vznik,vlastnosti, využití v nukleární medicíně. Interakce záření s hmotou.

Detekce ionizujícího záření v NM - scintilační detektory: scintilátor, fotonásobič - základní vlastností, princip činnosti. Přehled NM přístrojů využívajících scintilační detektory: dvoukanál, pohybový scintigraf, scintilační kamera - konstrukce, základní typy kolimátorů, obraz analogový a digitální. Detektory s plynovou náplní: ionizační komora, Geiger-Müllerův detektor - základní princip činnosti, využití přístrojů v NM. Detektory filmové, termoluminiscenční, polovodičové.

Metody SPECT a PET - základní principy tomografického zobrazení. SPECT - princip jednofotonové emisní tomografie, akvizice a rekonstrukce tomografických obrazů, přednosti a úskalí metody. Konstrukce SPECT gamakamer. Klinické využití SPECT. SPECT/CT.PET - princip pozitronové emisní tomografie, základní součásti pozitronové kamery, jiné možnosti snímání pozitronových zářičů (dvoudetektorová SPECT kamera s ultratěžkými kolimátory, koincidence). Radiofarmaka používaná pro PET vyšetření, klinické využití. PET/CT.

Biologické účinky záření - mechanismus účinku ionizujícího záření, účinky deterministické a stochastické. Veličiny dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany: absorbovaná dávka, dávkový ekvivalent, efektivní dávka - definice, jednotky. Limity ozáření pro pracovníky se zdroji ionizujícího záření, možnosti ochrany. Lékařské ozáření, zásady minimalizace radiačních dávek v NM. Programy monitorování a zabezpečení jakosti.

Radioimunoanalýza - základní pojmy a principy imunoanalytických metod. Postup při provádění radioimunoanalýzy. Indikace a interpretace nejužívanějších vyšetření: thyroidální diagnostika, gynekologická a prenatální diagnostika, diagnostika poruch růstu, diagnostika diabetu, nádorové markery, monitorování terapeutických dávek léčiv, kostní metabolismus, hematologická diagnostika.

Vyšetření perfuze a viability myokardu, detekce infarktu myokardu - princip metod vyšetření perfuze myokardu, používaná radiofarmaka, jejich výhody a nevýhody. Příprava nemocného, možnosti zátěže, indikace k vyšetření. Planární scintigrafie myokardu, SPECT myokardu - rozdíly v provedení a hodnocení. Hradlovaná tomografická scintigrafie myokardu. Základy interpretace výsledků. Hodnocení viability myokardu - princip, PET, alternativní postupy. Scintigrafická detekce akutního infarktu myokardu - princip metody, radiofarmaka.

Centrální a periferní cirkulace - radionuklidová kardiografíe (metoda prvního průtoku): princip metody, používaná radiofarmaka, přístrojové vybavení, metodický postup při akvizici a vyhodnocování dat, základy analýzy průtokových křivek, interpretace výsledků. Indikace: diagnostika vývojových vad, kvantifikace intrakardiálních zkratů, hodnocení výkonnosti srdečních komor.

Radionuklidová ventrikulografie rovnovážná hradlovaná - princip metody, používaná radiofarmaka, přístrojové vybavení, střádání dat. Hodnocení ejekční frakce a regionální motility. Indikace, postavení metody v kontextu ostatních dg. modalit. Radionuklidová ventrikulografie při zátěži - diagnostický význam. Radionuklidová venografíe dolních a horních končetin: princip metody, radiofarmaka, metodický postup, hodnocení nálezu, indikace k vyšetření.

Plíce - perfuzní scintigrafie plic: princip metody, radiofarmaka, přístrojové vybavení, způsob aplikace, projekce, hodnocení nálezů. Indikace k vyšetření, nečastější diferenciálně diagnostické problémy, využití kombinace ventilačně-perfuzní scintigrafie ke zvýšení diagnostické spolehlivosti.Ventilační scintigrafie plic: radioaktivní aerosoly, radioaktivní plyny, přístrojové vybavení, metodika vyšetření za použití plynů a aerosolů, interpretace výsledků, indikace. Měření alveolokapilární clearance: princip, radiofarmakum, hodnocení výsledků, indikace. Měření mukociliární clearance: princip, radiofarmakum, indikace.

Centrální nervový systém - statická scintigrafie mozku, dynamická radionuklidová angiografie mozku: princip metod, radiofarmaka, metodika provedení, hodnocení nálezů, indikace vyšetření.Perfuzní scintigrafie mozku SPECT: princip zobrazení, radiofarmaka, příprava pacienta, indikace, diagnostický přínos.Scintigrafické vyšetření neuroreceptorů pomocí SPECT - princip, radiofarmaka.

PET - současné postavení v rutinní klinické diagnostice a při výzkumu fyziologie a patofyziologie CNS.

Radionuklidová cisternografie: základy fyziologie mozkomíšního moku, radiofarmaka, aplikace, metodika

provedení pro dif. dg. hydrocefalu a při podezření na likvoreu. Interpretace výsledků. Vyšetření funkčnosti

zkratů po drenážních operacích.

Ledviny a močové cesty - radionuklidová nefrografie: radiofarmaka, přístrojové vybavení, výstup a interpretace výsledků, nevýhody,současné postavení metody. Dynamická scintigrafie ledvin: nejčastěji používaná radiofarmaka, přístrojové vybavení, metodika (aplikace diuretik), hodnocení nálezů, výpočet separované funkce ledvin, možnost současného výpočtu globální renální funkce (GFR, ERPF). Captoprilový test - princip, provedení, hodnocení.Statická scintigrafie ledvin: princip, radiofarmaka, přístrojová technika, metodika provedení, interpretace výsledků, stanovení separované funkce ledvin. Indikace. Vyšetření transplantované ledviny:Radionuklidová cystografie (přímá a nepřímá cystografie) - radiofarmaka, metodika provedení, interpretace výsledků, detekce VUR. Hodnocení močového residua a mikčních parametrů. Radionuklidové metody stanovení clearance: radiofarmaka pro výpočet GFR a ERPF. Metody využívající měření vzorků plazmy, metody využívající měření in vivo.

Játra, slezina a žlučové cesty - statická scintigrafie jater a sleziny: princip zobrazení, radiofarmaka, provedení, hodnocení nálezů, indikace k vyšetření. Porovnání s ostatními vyšetřovacími metodami. Scintigrafická detekce jaterních hemangiomů.Radionuklidová cholescintigrafie: princip metody, radiofarmaka, přístrojová technika, metodika provedení v závislosti na indikaci, počítačové zpracování výsledků. Klinický význam metody při akutních příhodách břišních, po úrazech břicha a při chronických biliárních potížích.Scintigrafie sleziny: radiofarmaka, přístrojová technika, metodika provedení, indikace.

Gastrointestinální trakt - scintigrafie slinných žláz: radiofarmaka, metodika, indikace. Scintigrafické vyšetření motility jícnu: princip metody, radiofarmaka, metodika provedení, výhody počítačového zpracování dat, indikace. Scintigrafické hodnocení evakuace žaludku: princip metody, radiofarmaka, metodika provedení, poločas evakuace a jeho měření, interpretace výsledků, indikace. Stanovení gastroezofageálního refluxu: princip, radiofarmaka, metodika provedení, indikace. Diagnostika Meckelova divertiklu: patofyziologie Meckelova divertiklu, obvyklá lokalizace, princip vyšetření, radiofarmaka, metodika provedení, hodnocení nálezů, indikace.Lokalizace krvácení do GIT: princip metody, radiofarmaka, metodika provedení, interpretace výsledků, indikace. Vyšetření resorpce biologicky důležitých látek se zaměřením na vitamin B12.

Radionuklidové metody v endokrinologii - scintigrafie štítné žlázy: používaná radiofarmaka - jejich výhody a nevýhody, metodika provedení,interpretace výsledků, její význam pro diferenciální diagnostiku tyreopatií, postavení sonografie a scintigrafie štítné žlázy v diagnostickém protokolu.Měření akumulace radiofarmak ve štítné žláze.Scintigrafické vyšetření příštítných tělísek: radiofarmaka, princip subtrakční metody, dvoufázová scintigrafie, diagnostický přínos.Scintigrafické vyšetření nadledvinek: možnosti zobrazování kůry a dřeně nadledvinek pomocí radiofarmak.

Skelet - statická scintigrafie skeletu: princip vyšetření, používaná radiofarmaka a jejich vlastnosti, příprava předvyšetřením, způsob provedení vyšetření - výhody celotělové scintigrafie, projekce, hodnocení nálezů, nejčastější artefakty. Onkologické i neonkologické indikace. Vedlejší nálezy u scintigrafie skeletu, zvláštnosti v dětském věku.Dynamická scintigrafie skeletu: účel vyšetření třífázovou scintigrafií skeletu, posuzování obrazu prvního průtoku a obrazu krevního kompartmentu. Indikace.

Radionuklidové metody v hematologii - vyšetření přežívání erytrocytů: využití vlastností chrómu ke značení erytrocytů, princip provedení vyšetření,lokalizace místa destrukce erytrocytů.Stanovení objemu cirkulující erymasy a plazmy: diluční princip a jeho využití ke stanovení objemů složek krve, radiofarmaka.

Vyšetření trombokinetiky: problematika značení trombocytů. Scintigrafie kostní dřeně: radiofarmaka, provedení vyšetření, hodnocení nálezů, hematologické, onkologické a jiné indikace.

Radionuklidové metody v onkologii - obecné možnosti a postupy zobrazování nádorů pomocí radiofarmak, využití rutinních scintigrafickýchmetod pro onkologickou diagnostiku (scintigrafie skeletu, jater, plic, mozku).

Vyšetření pomocí tumorafinních radiofarmak: vyšetření s 67 Ga - metodika, indikace. Imunoscintigrafické metody: současně užívaná radiofarmaka, metodika, indikace. Zobrazování somatostatinových receptorů: radiofarmaka, metodika, indikace. Lymfoscintigrafie, detekce sentinelových uzlin. Mamoscintigrafie. PET v onkologii. In vitro metody v onkologii.

Detekce zánětů - základní metodické přístupy, radiofarmaka, problematika značení leukocytů in vitro a in vivo, provedení vyšetření, úskalí při interpretaci výsledků. Indikace u různých typů zánětů.

Radionuklidová diagnostika v dětském věku - obecná specifika scintigrafického vyšetřování dětí: výběr vhodného radiofarmaka, problémy s aplikací radiofarmak, výpočet aplikované aktivity, zajištění pacienta během snímání.Metody často prováděné v dětském věku: vyšetření ledvin, kostí - přehled indikací typických pro dětský věk, jater, endokrinního systému, detekce zkratů, detekce Meckelova divertiklu.

Terapie v nukleární medicíně - obecný princip terapeutického účinku používaných zářičů.

Terapie benigních onemocnění štítné žlázy: radiofarmakum, úspěšnost, možné komplikace, indikace k terapii v kontextu s jinými způsoby léčby. Terapie diferencovaných karcinomů štítné žlázy: klasifikace karcinomů štítné žlázy, biologické předpoklady úspěšné léčby radioaktivním jódem, komplexní přístup k pacientovi. Podávaná množství radiofarmaka. Radionuklidová synovektomie: princip metody, radiofarmaka, množství podané aktivity, provedení výkonu, možné komplikace, indikace. Terapie polycytemie: princip, radiofarmaka.

Paliativní terapie u pokročilých nádorových onemocnění: terapeutické možnosti při kostních metastázách a maligních výpotcích, používaná radiofarmaka, provedení, možné komplikace. Terapie neuroendokrinních tumorů.

 

Garant: doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Klinika zobrazovacích metod, Alej Svobody 80, Plzeň

tel. 377103486

E-mail: name@fnplzen.cz

 

Vyučující:

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Literatura:

Podle doporučení vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK