PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml. (II) - E0107530
Anglický název: Role of a Doctor in Prevention of HIV Infection (II)
Zajišťuje: Ústav epidemiologie (14-530)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/14 --- [hodiny/semestr]
letní s.:0/14 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
MUDr. Miroslava Šteklová
Vyučující: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
MUDr. Miroslava Šteklová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Pomocné předměty
Neslučitelnost : EV530X01
Záměnnost : EV530X01
Je neslučitelnost pro: EV530X01
Je záměnnost pro: EV530X01
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace pro studenty LFUK 2017.doc Pokyny k předmětu 2017/18 Jaroslava Čechová
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.11.2013)
Instruktáž studentů LF v oblasti cest přenosu viru HIV, možností prevence a terapie AIDS, ostatních pohlavně
přenosných nemocí apod.. Důraz je kladen na medicínsky korektní prezentaci této problematiky středoškolským
studentům a na adekvátní a účinnou komunikaci s nimi. V navazující části bude provedena zdravotně výchovná
akce „Hrou proti AIDS“. jedná se o vyzkoušený interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, během kterého
budou studenti LF pracovat se skupinami 10 – 15 studentů plzeňských středních škol na pěti stanovištích.
Seznámení se s projektem a zacvičení v komunikaci včetně vlastní organizace výchovné akce zajistí Odbor
sledování zdravotního stavu a podpory zdraví KHS Plzeňského kraje.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.11.2013)

Podle doporučení vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.11.2013)

Účast na instruktážích a aktivní účast při zdravotně výchovných akcích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK