Klinik a mikrobiologie - E0107511
Anglický název: Clinician and Microbiology
Zajišťuje: Ústav mikrobiologie (14-510)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Jana Amlerová
Vyučující: MUDr. Jana Amlerová
Neslučitelnost : EV510P01
Záměnnost : EV510P01
Je neslučitelnost pro: EV510P01
Je záměnnost pro: EV510P01
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.05.2016)
shrnutí základních mikrobiologických znalostí nezbytných pro práci klinického lékaře a poskytnutí informací, jak
může mikrobiologie klinikovi pomoci v diagnostice a léčbě. Cílem je získání zejména praktických poznatků u
budoucích lékařů všech odborností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (20.05.2016)

Požadavky k zápočtu: účast 100%

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (20.05.2016)

Požadavky k zápočtu: účast 100%