PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mozek - mechanismy a patofyziologie jeho vyšších funkcí - E0107090
Anglický název: Brain - mechanisms and pathophysiology of its higher functions
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (14-90)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0 --- [hodiny/semestr]
letní s.:8/0 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Neslučitelnost : EV090X01
Záměnnost : EV090X01
Je neslučitelnost pro: EV090X01
Je záměnnost pro: EV090X01
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (16.05.2016)
V semináři se budeme věnovat mechanizmům vyšších mozkových funkcí - učení & paměti, zpracování informací v
neurálních sítích, rozhodovacím procesům, atd. Hlavním těžištěm přednášek bude experimentální neurověda od
buněčné po systémovou úroveň, s důrazem na základní vědecké práce i nejnovější poznatky a perspektivy oboru.

Přestože se vždy budeme věnovat i souvisejícím relevantním klinickým projekcím každého tématu, základní náplň
bude vědecká. Výklad bude rozvíjet Vaše znalosti neuroanatomie a neurofyziologie nabyté v prvních dvou
ročnících studia. Program bude doplňován o přednášky pozvaných kolegů z jiných institucí. Cílová skupina:
akademicky a experimentálně klinicky zaměření studenti/studentky.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (21.11.2017)

Základní literatura / Basal literature: Principles of Neural Science, Kandel et al., McGraw-Hill Education / Medical, 2012

Doplňující zdroje / Additional resources: The Evolution of Memory Systems, Murray et al., Oxford Univ. Press, 2017

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (21.11.2017)

Aktivní účast alespoň na šesti přednáškách z osmi.

Bez výjimek.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (21.11.2017)

Koncept paměti a její klasifikace

Krátkodobá paměť

Dlouhodobá paměť - nedeklarativní

Dlouhodobá paměť - deklarativní

Mechanizmy formování a vybavení paměti na úrovni synapsí a neuronových sítí

Neurální reprezentace vnějšího světa

Perspektivy a nové metody neurálního výzkumu

Přednáška hosta/ů - bude upřesněno

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK