PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - E0107089
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Ústav tělovýchovného lékařství (14-110)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Zeman, MBA, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (30.03.2005)
Náplň oboru: Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby.Antropometrie: metodika, interpretace výsledků. Ergometrie, spiroergometrie: typy zátěže, indikace a kontraindikace. Základní kardiorespirační parametry za neklidových podmínek: TF, TK, spotřeba kyslíku, O2 deficit, zotavovací kyslík, stresový práh. Význam pohyb.aktivity pro zdraví. Následky nedostatečné pohybové aktivity. Fyziologické změny způsobené adaptací na zátěž. Pohybová aktivita u ICHS,obezity,hypertenze,diabetu,astmatu.Metabol.syndrom. Prevence a léčba sval. dysbalancí. Osvobozování od školní těl.výchovy.Doping
Literatura
Poslední úprava: Věra Bukvová (18.04.2012)

Kučera M., Dylevský I. a kol.: Sportovní medicína. Praha Grada publishing 1999. Placheta Z.: Zátěžová vyšetření a pohybová léčba. Brno Masaryk. Univ. 2001. Vilikus a kol.: Tělovýchovné lékařství. Praha, Karolinum 2004. Zeman,V.: Adaptace na chlad u člověka. Praha, Galén 2005. Kučera M., Kolář P., Dylevský et al.: Dítě, sport a zdraví. Praha Galén 2011.

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (30.03.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK