PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chirurgická propedeutika - E0107033
Anglický název: Propedeutics of Surgery
Zajišťuje: Klinika chirurgická (14-400)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Vyučující: MUDr. Jana Bierhanzlová
MUDr. Jan Brůha, Ph.D.
doc. MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D.
MUDr. Jan Doležal
MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D.
MUDr. Jan Geiger
MUDr. Hana Hladová
MUDr. Karel Houdek, Ph.D.
MUDr. Jiří Hrabák
MUDr. Tomáš Kural, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
MUDr. Petr Novák, Ph.D.
MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
MUDr. David Šmíd, Ph.D.
MUDr. Šárka Vejvodová
MUDr. Vladimír Veselý
MUDr. Ondřej Vyčítal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0106013, E0106014, E0106015
Je korekvizitou pro: E0108033, E0110431, E0110120, E0110019, E0110029, E0110057, E0110030, E0110037
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Chir.prop.-IV.roč.Čj.doc Chirurg. propedeutika – IV.ročník všeob.směru – otázky ke ZK doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)
Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzívní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Rehabilitace chirurgických nemocných. Ortopedická protetika, obvazové techniky.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (16.10.2015)

Zeman M., Krška Z. a kol.: Chirurgická propedeutika. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha Grada Publishing 2011. Treška V. a kol.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Praha Grada Publishing 2003. Treška V. a kol.: Transplantologie pro mediky. Praha Karolinum 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Petra Koukolíčková (21.05.2018)

Docházka a zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)

Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzívní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Rehabilitace chirurgických nemocných. Ortopedická protetika, obvazové techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK