PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pacientský simulátor II. – nácvik lékařských dovedností a diagnosticko-terapeutické rozvahy - E0106560
Anglický název: Patient simulator – train medical skills and diagnostic and therapeutic thinking
Zajišťuje: Biomedicínské centrum (14-560)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (9)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Neslučitelnost : EV560X02
Záměnnost : EV560X02
Je neslučitelnost pro: EV560X02
Je záměnnost pro: EV560X02
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (30.04.2015)
Výuka na pacientském simulátoru umožňuje opakované zkoušení různých zákroků (intubace, kanylace,
cévkování, punkce, ... ) a tím i jejich naučení. Pacientský simulátor zároveň zvládne věrohodně předvést různé
klinicky závažné stavy a kazuistiky, na kterých studenti mohou bez rizika cvičit své diagnosticko-terapeutické
uvažování. Praktická výuka na simulátoru nenahrazuje výuku na pacientech, naopak techniky a způsoby
uvažování, které si studenti nacvičí na simulátoru, pak mohou s výhodou aplikovat na skutečné pacienty v
nemocnici a být jim tak lepšími lékaři.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (30.04.2015)

Bude doporučena na místě, dle aktuálních doporučení odborných společností

Studijní opory
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (30.04.2015)

Požadavky k zápočtu:

80% účast, aktivita, plnění průběžných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK