PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Molekulární podklady vybraných onemocnění gastrointestinálního traktu - E0106510
Anglický název: Molecular Basis of Selected Diseases of the Gastrointestinal Tract
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Neslučitelnost : EV500X03
Záměnnost : EV500X03
Je neslučitelnost pro: EV500X03
Je záměnnost pro: EV500X03
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (27.04.2011)
Molekulární principy kancerogeneze kolorektálního adenokarcinomu s důrazem na jeho prekurzory. Molekulárně
genetický podklad gastrointestinálního stromálního tumoru a význam správné diagnózy pro jeho terapii. Familiární
nádorové syndromy GIT.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (27.04.2011)

Bude upřesněno při výuce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (27.04.2011)

Aktivní účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK