PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna I. (1) - E0106310
Anglický název: Internal Medicine I. (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
MUDr. Hana Grégrová
MUDr. Martin Harazim
MUDr. Eva Jánská
MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D.
MUDr. Jan Kašpárek
MUDr. Jan Kotyza
MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
MUDr. David Slezák
MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.
Korekvizity : E0103004, E0103070, E0104011, E0104137
Ve slož. korekvizitě pro: EP0104120, E0108120
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylaby_přednášky 3_roč. všeob LS 2019_20.xlsx Jitka Nováková
Anotace -
Poslední úprava: ARBESOVA (25.10.2005)
Kardiologie: Úvod. Vrozené a získané srdecní vady. Plicní hypertenze primární a sekundární. Endokarditidy. Myokarditidy. Kardiomyopatie. Srdecní selhání akutní a chronické. ICHS - formy, dg, lécení. Poruchy srd. rytmu a prevodu. Arteriální hypertenze. Plicní embolie. Lécebné metody v kardiologii. Pneumologie: Úvod. Vrozené vady plic a prudušek. Plicní, pruduškové a pohrudnicní zánety, vaskulitidy a granulomatózy. Fibrotizující procesy. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respiracní insuficience. Urgentní stavy v pneumologii. Sy spánkové apnoe.
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (24.10.2019)

účast na povinné výuce

Sylabus
Poslední úprava: BURIANKO (14.03.2005)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK