Patologie - E0106013
Anglický název: Pathology
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: zimní
Body: 17
E-Kredity: 17
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:4/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Michal Michal
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Vyučující: MUDr. Martina Baněčková
prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
MUDr. Magdaléna Dubová, Ph.D.
MUDr. Martin Dušek, Ph.D.
MUDr. Šárka Hadravská
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Kinkor, Ph.D.
MUDr. Jana Kuntscherová
MUDr. Michael Michal, Ph.D.
MUDr. Kristýna Pivovarčíková, Ph.D.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
MUDr. Robert Slunečko
MUDr. Bohuslava Šašková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0103004, E0103070
Prerekvizity : E0104011, E0104137
Je korekvizitou pro: E0108030, E0107015, E0107033, E0108023, E0108035, E0107041, E0108420, E0108031, E0108025
Ve slož. korekvizitě pro: E0108120
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Praktika letní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Praktika zimní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Přednášky - zimní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Přednášky letní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (30.01.2019)
Předmět Patologie, jako součást preklinických předmětů a lékařského komplementu, seznamuje studenty s morfologií a principy lidských onemocnění. Na teoretické úrovni toto zajišťují přednášky, které jsou v zimním semestru věnovány především obecným principům onemocnění, v jeho posledním měsíci a nadále pak v letním semestru speciální nenádorové i nádorové patologii. Praktická cvičení, realizovaná v mikroskopické učebně, patologickém muzeu a na pitevně, mají za cíl osvojení si základních návyků při morfologickém vyšetření pacienta, ať již makroskopickém nebo mikroskopickém, které jsou platné napříč lékařskými obory.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (30.01.2019)

Studenti by si měli vštípit základní principy lidských onemocnění a seznámit se s principy a morfologickými obrazy jednotlivých nemocí. Dále by si měli osvojit správné zásady odběru, fixace, označení a zasílání materiálu na bioptické vyšetření. V neposlední řadě by měli pochopit algoritmy racionální indikace pitvy a zajištění zdravotnické dokumentace.

Literatura
Poslední úprava: Eva Kaslová (30.09.2016)

1. Povýšil C., et. al.: Obecná patologie. Praha Galén 2011

2. Povýšil C., et. al. : Speciální patologie 2. vydání. Praha Galén Krolinum 2007

3. Mačák J. : Obecná patologie. Univerzita Palackého Olomouc 2002

4. Kumar V., Abbas Ak.,Fausto N., Mitchell RN.: Robbins Basic Pathology. 8 vydání, elsevier- Saunders Philadelphia 2007

5. Kumar V., Abbas AK., Aster JC. : Robbins and Cotran Pathologic Basic of Disease. 9 vydání, Elsevier- Saunders Philadelphia 2014

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (22.09.2018)

Sylabus přednášek a praktik je v položce SOUBORY.

Lokalizace přednášek a praktik: Šiklův ústav patologie Fakultní Nemocnice Plzeň - Bory (Edvarda Beneše 13), zobrazeno zde: http://siklpatoblog.blogspot.com/2017/10/kudy-na-praktika.html