PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy práva pro studenty LF - E0105905
Anglický název: Introduction to Law for Medical Students
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : EV250X03
Záměnnost : EV250X03
Je neslučitelnost pro: EV250X03
Je záměnnost pro: EV250X03
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.04.2011)
Seznámení se základy práva ČR, se zaměřením na problematiku zdravotnictví, okolnosti vyloučení protiprávnosti
ve vztahu k lékaři, krajní nouze a riziko ve zdravotnictví, disciplinární odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví,
profesní řád lékařské komory, odpovědnost ve zdravotnictví z hlediska občanského práva, náhrada škody dle
občanského zákona, práva pacientů a Etický kodex lékařské komory.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.04.2011)

Knapp V.: Teorie práva. 1. vydání Praha, C. H. Beck 1995

Císařová D., Sovová O.: Trestní právo a zdravotnictví. Praha 2000

Vondráček L., Kurzová H.: Zdravotnické právo. Karolinum 2004

Křepelka F.: Evropské zdravotnické právo. Praha Lexis Nexis 2004

Šíma A., Suk M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha C. H. Beck 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.04.2011)

Účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK