PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie II. - E0105084
Anglický název: Microbiology II.
Zajišťuje: Ústav mikrobiologie (14-510)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
MVDr. Václava Šmírová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0103004, E0104011, E0104084
Je korekvizitou pro: E0108030, E0107015, E0108023, E0108031, E0107041, E0110020, E0108025
Ve slož. korekvizitě pro: E0108120
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Babincová (16.02.2012)
Během výuky získají studenti základní znalosti o lékařsky významných bakteriích, virech, houbách a parazitech, o úloze fyziologické mikroflóry a o principech patogenního působení mikroorganizmu na hostitele. Součástí získaných znalostí je i problematika specifické prevence a terapie mikrobiálních infekcí a informace o epidemiologii infekčních onemocnění a o nových poznatcích v oboru mikrobiologie.
Během praktické výuky získají studenti základní dovednosti v odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření a v laboratorní diagnostice jednotlivých skupin mikroorganizmů. Také získají informace o možných laboratorních diagnostických metodách v mikrobiologii včetně nově zaváděných postupů.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Babincová (15.02.2012)

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná. 2001

Votava M. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1998

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. 2003

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Hrabětová (24.05.2018)

Složení zkoušky je podmíněno získáním zápočtu.

Zkouška se skládá z části praktické a teoretické.

Teoretická část je absolvována ústní formou.

Otázky ke zkoušce jsou studentům poskytnuty v průběhu semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK