PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Němčina - základní kurz - E0104132
Anglický název: German - Basic Course
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Formánková
Mgr. Alena Holá
Vyučující: PhDr. Eva Formánková
Mgr. Irena Kašparová
Neslučitelnost : EV050X01
Záměnnost : EV050X01
Je neslučitelnost pro: EV050X01
Je záměnnost pro: EV050X01
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (28.03.2012)
Základní slovní zásoba a přehled základních gramatických jevů. Nácvik jazykových dovedností (čtení, poslech,
psaní a mluvení). Konverzační témata: rodina, zájmy, cestování, studium, u lékaře, v nemocnici.
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Literatura

Základní literatura:

Kol.: Berliner Platz 1 neu. Deutsch im Alltag, Langenscheidt, 2009

Drmlová D. a kol.: Německy s úsměvem nově , Fraus, Plzeň 2003

Doporučená literatura a zdroje:

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Zimní semestr

 Říjen:       Personalien. Familie. Ortsangaben machen. Nach dem Weg fragen.

                 Podstatná jména. Zájmena. Slovesa – přítomný čas. Předložky se 3. a 4. pádem.

 Listopad:  Wohnung. Essen.

                 Přídavná jména. Modální slovesa. Nepravidelná slovesa. Zvratná slovesa.

                

Prosinec:  Zu Besuch. Lebenslauf.

                 Rozkazovací způsob. Vedlejší věty. Minulý čas - perfektum.

 

Leden:      Was ist passiert?

                 Minulý čas.

                 Zápočtový test.

 

 

Letní semestr

 

Únor:         Studium. Arbeit. Berufe.

                  Modální slovesa. Číslovky (základní, řadové). Použití slovesa „werden“.

 

Březen:      Beim Arzt. Körper des Menschen.

                  Číslovky. Slovesa – opakování.

 

Duben:      Gesunde Lebensweise. Hobbys. Reisen.

                  Další předložky. Přídavná jména – skloňování.

 

Květen:    Opakování probraných témat a gramatických prostředků.

                 Zápočtový test.

                

                

Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK