PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro lékařskou praxi - E0104130
Anglický název: Spanish for Medical Practice
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Volková
Mgr. Alena Holá
Vyučující: Mgr. Jana Volková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : EV050P02
Záměnnost : EV050P02
Je neslučitelnost pro: EV050P02
Je záměnnost pro: EV050P02
Anotace
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)
Lidské tělo a tělní systémy, základní lékařská terminologie. Lékařské vyšetření včetně písemné dokumentace.
První pomoc, léky, drogy...Konverzace lékař x pacient. Četba odborně zaměřených textů. Přehled gramatiky a
gramatické jevy typické pro odborný styl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (13.11.2017)

Povinná literatura:
Temas de salud. Carmen Rosa de Juan et col Edinumen. 2009 ( vybrané kapitoly)

Doporučená literatura:

El español por profesiones Servicios de Salud. Josefa Gómez, Sol Gómez. SGEL. 1994

Autentické texty a videa

 

Abanico. Nueva edición. Libro del alumno. Difusión. Col. de autores

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Říjen:

Odb. téma: Lidské tělo,

Gram.: slovesa ser, estar,  minulé časy tvorba, pluscuamperfecto

Listopad:

Odb. téma: Zdravotnický systém ve Španělsku, vzdělání, specializace

Gram.: minulé časy – vyprávění,  přesvědčování, předložky

 Prosinec:

Odb. téma: Návštěva lékaře, symptomy, základní nemoci, vyšetření

Gram.:  rozkaz, minulé časy - marcadores temporales, , vyjádření průběhu, subj. věty vztažné

Leden:

Odb. téma: odborná vyšetření, 

Gram.: subj. věty  časové a účelové

 Únor:

Odb. téma: Nemocnice, pohotovost, příjem, oddělení  chirurgie.

Gram.: vyjádření pravděpodobnosti, hypotéza, vyjádření souhlasu, nesouhlasu

Březen:

Odb. téma: Oddělení traumatologie, první pomoc

Gram.: vyprávění  souslednost časová, Vyjádření  vůle, pocitu

Duben:

Odb. téma: Oddělení  kardiologie. Pediatrie.

Gram.:, rady, trpný rod, vazby s gerundiem a příčestím minulým, vědecké názvosloví

Květen:

Odb. téma.: Infekční choroby, prevence

Gram.: vyjádření budoucnosti, věty časové, conectores.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK