PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pohled do dějin lékařství prostřednictvím překladu latinských textů - E0104129
Anglický název: The History of Medicine through the Translation of Latin Texts
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiřina Plašilová
Mgr. Alena Holá
Vyučující: PhDr. Jiřina Plašilová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Neslučitelnost : EV050P01
Záměnnost : EV050P01
Je neslučitelnost pro: EV050P01
Je záměnnost pro: EV050P01
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)
Upevnění a rozšíření znalostí gramatiky v rámci překladu latinských medicínských textů z různých historických období. Texty přibližují historický vývoj některých lékařských disciplín a působení i přínos řady významných
osobností působících zejména v Čechách a na Karlově univerzitě. Výběr textů může být doplněn či obměněn dle zájmu studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

Soubor interních materiálů - výklad gramatiky, cvičení, texty.

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

říjen                opakování gramatického učiva  1. ročníku formou překladu

                        překlad:  pečeť Karlovy univerzity

                                      nápis na sousoší sv. Kosmy a Damiána na Karlově mostě

                                      zranění Karla IV.  (podle E. Vlčka a J. Ramby)

 

gramatika:  indikativ imperfekta pravidelných sloves, slovesa esse a odvozenin   

           

                        překlad:  Římské lázně

 

 

listopad           gramatika:   adverbia – tvoření a stupňování

zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, zájmenná adjektiva

   

                        překlad:   Václav Payer z Lokte – Tractatus de Termis Caroli Quarti

Fabian Sommer – De inventione, descriptione, temperie, viribus et imprimis usu thermarum D. Caroli IV.

 

 

prosinec          gramatika:  indikativ futura I. pravidelných sloves, slovesa esse a odvozenin

indikativ perfekta aktiva pravidelných sloves, slovesa esse a odvozenin

 

                        překlad:   Albík z Uničova – Regimen sanitatis ad Wencezslaum regem

                                       Beneš Krabice z Weitmile – Chronica Ecclesiae Pragensis

 

 

leden               gramatika:  opakování gramatického učiva zimního semestru

                        překlad:   překlad textu dle výběru studentů

 

                       zápočtový test

 

 

únor                gramatika:  konjunktiv prézenta pravidelných sloves, slovesa esse a odvozenin,   

                              užití konjunktivu prézenta ve vedlejších větách

 

            překlad:   A. C. Celsus – De medicina VII (De elephantiasi)

                           Křišťan z Prachatic – De sanguinis minutione

 

 

březen             gramatika:  deponentní slovesa, gerundium

 

            překlad:   A. C. Celsus – De medicina VII (Sanatio fracturae)

                           Křišťan z Prachatic – De sanguinis minutione

 

 

duben              gramatika:  supinum, supinový kmen, participium perfekta pasiva

                                          indikativ perfekta pasiva pravidelných sloves        

                                          vazba ablativu absolutního současného a předčasného

           

 

překlad:   Havel ze Strahova – Regimen Magistri Galli de Strahow

                            ad Karolum

                                       Jan Jessenius – Anatomiae historia (První veřejná pitva v Praze)

 

 

květen                        gramatika:  infinitiv perfekta aktiva a pasiva

                                          vazba akuzativu s infinitivem

       vazba po slovesech iubere a vetare          

 

            překlad:   N. I. Pirogov – Anatomia topographica

W. Harwey – Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus

                       

                        zápočtový test

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

aktivní účast a závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK