Mikrobiologie I. - E0104084
Anglický název: Microbiology I.
Zajišťuje: Ústav mikrobiologie (14-510)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Martínek, Ph.D.
MVDr. Václava Šmírová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0102001, E0102003
Je korekvizitou pro: E0106015, E0106113, E0105084
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Babincová (16.02.2012)
Během výuky získají studenti základní znalosti o lékařsky významných bakteriích, virech, houbách a parazitech, o úloze fyziologické mikroflóry a o principech patogenního působení mikroorganizmu na hostitele. Součástí získaných znalostí je i problematika specifické prevence a terapie mikrobiálních infekcí a informace o epidemiologii infekčních onemocnění a o nových poznatcích v oboru mikrobiologie.
Během praktické výuky získají studenti základní dovednosti v odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření a v laboratorní diagnostice jednotlivých skupin mikroorganizmů. Také získají informace o možných laboratorních diagnostických metodách v mikrobiologii včetně nově zaváděných postupů.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Babincová (15.02.2012)

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná. 2001

Votava M. a kol.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1998

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. 2003

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Hrabětová (24.05.2018)

Zápočet je udělen na základě výsledků písemného testu.