PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obecná a medicínská sociologie - E0104068
Anglický název: General and Medical Sociology
Zajišťuje: Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
PhDr. Věra Dvořáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Sociologie > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: SMETANOV (31.10.2005)
Seznámení studentu s oborem jako výukový predmet i vedecký obor. Výuka je zamerena na potreby absolentu v praxi. Zduraznen je význam socilogie v medicíne, zdravotnictví i v nemoci.
Literatura
Poslední úprava: SMETANOV (20.10.2005)

Hájek,R.:Úvod do sociologie.UK Praha l992

Kapr,J.: a kol.:Sociální deviace,sociologie nemoci a mediciny.Praha 1991

Lavicka,F.: Ucební texty z medicínské sociologie. Plzen 2002.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SMETANOV (20.10.2005)

Prezence na výuce. Provedení sociologického šetrení, zápocet.

Sylabus -
Poslední úprava: SMETANOV (20.10.2005)

Obecná a medicínská sociologie

Úvod do sociologie. Spolecnost. Vývoj ceské sociologie. Sociologický výzkum. Spolecnost a medicína. Základní sociologické pojmy. Sociologie zdravotnictví, medicíny a nemoci. Zdravotnictví jako sociální systém. Mezilidské vztahy. Nemocný a zdravotnictví. Sociální patologie a sociální problémy. Sociální role lékare a pacienta. Sociologické šetrení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK