PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Využití nanotechnologií v současné medicíně. - E0104034
Anglický název: The use of nanotechnology in medicine today.
Zajišťuje: Ústav biologie (14-30)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Neslučitelnost : EV030X09
Záměnnost : EV030X09
Je neslučitelnost pro: EV030X09
Je záměnnost pro: EV030X09
Anotace
Poslední úprava: Zdenka Křížková (14.11.2017)
Přednáška seznamuje s moderním technologickým přístupem - použitím nanomateriálů, které jsou již v klinických zkouškách, a nebo mají potenciál pro biomedicínské využití. Seznámíme se s vlastnostmi nanomateriálu a naučíme se, jak jich efektivně využít pro výzkum a vývoj léčebných postupů.
Literatura
Poslední úprava: Zdenka Křížková (14.11.2017)

Literatura povinná:

Hošek Jan, Úvod do nanotechnologie. Česká technika, 2010, ISBN 978-80-01-04555-8.

Literatura nepovinná:

Bhushan, B. Springer handbook of Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-642-02524-2.

G. Cao, Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Chapter 8. Characterization and Properties of Nanomaterials. Imperial College Press, London, 2004. ISBN 1-86094-4159.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (14.05.2013)

aktivní účast

Sylabus
Poslední úprava: Zdenka Křížková (14.11.2017)

Sylabus:

Nanomateriál – definice, vlastnosti, metody přípravy a charakterizace. ISO standard, pásová struktura, quantum dots, bottom-up, top-down, vysokorozlišovací mikroskopie, mikroskop atomárních sil.

Nanočástice a medicína- typy materiálu, oblast využití, nanodiamant, luminiscence, sp2 a sp3 konformace karbonu, Ramanův spektrometr, Au nanočástice, plasmony.

Nanosenzory - povrchové modifikace nanočástic, nanovlákna, konfokální mikroskopie, genová terapie, nanokrystalický diamant, mikroelektrodové pole.

Průlomové práce uplatňující nanomateriál v oblasti vývoje terapeutických postupů – doxorubicin, apoptóza, průtoková cytometrie, smart tatoo, bifosfonáty, mucin, CALAA-01.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK