PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filozoficko-teologický pohled na bioetické problémy - E0103145
Anglický název: Philosophical & Theological View on Bioethical Problems
Zajišťuje: Studijní oddělení (14-250)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Ondřej Soudský
Vyučující: Ing. Ondřej Soudský
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : EV250X04
Záměnnost : EV250X04
Je neslučitelnost pro: EV250X04
Je záměnnost pro: EV250X04
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (21.04.2011)
Úvod do bioetiky, základy filozofické antropologie, základy teologické antropologie, přehled etických teorií, život a
smrt, vražda, sebevražda, obětování života, eutanazie, trest smrti, potrat – podstata a výskyt, právní a sociální
aspekty.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (21.04.2011)

Arno Anzenbacher: Úvod do etiky. Praha 1994

Josef Petr Onbok: Bioetika. Triton 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (21.04.2011)

Účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK