PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Speciální anatomická pitva - E0103110
Anglický název: Special Anatomical Autopsy
Zajišťuje: Ústav anatomie (14-10)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Neslučitelnost : EV010X02
Záměnnost : EV010X02
Je neslučitelnost pro: EV010X02
Je záměnnost pro: EV010X02
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (16.11.2017)
Preparace a zhotovování složitějších topografických preparátů, které jsou využívány v praktické výuce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)

POVINNÁ  LITERATURA

 

1. Kos J. a kol.: Přehled topografické anatomie. Karolinum  2016

2. Grim M., Druga R.: Základy anatomie. Anatomie krajin člověka. Karolinum, Galén 2002

3. Čihák R.: Anatomie. Díl 3 . Grada Publishing 2004

 

 

DOPORUČENÁ  LITERATURA

 

1. Fiala P., Valenta J.: Příručka topografické pitvy. Karolinum 2013.

2. Dauber W.: Feneisův obrazový slovník anatomie. Grada 2007

3. Platzer W.. Atlas topografické anatomie člověka. Grada .Avicenum  1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)

Zhotovení nejméně dvou anatomických preparátů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK