PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací - E0103046
Anglický název: Evolution and diversity of human populations
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Lékařství, Pomocné předměty, Teoretické předměty, Klinické předměty, Klinický přehled, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Informatika, Praktická cvičení, Teorie a metodologie, Technické předměty a technologie
Neslučitelnost : EV040X10
Záměnnost : EV040X10
Je neslučitelnost pro: EV040X10
Je záměnnost pro: EV040X10
Anotace
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (04.04.2014)
Cílem předmětu je nabídnout studentům lékařství interpretaci současných poznatků týkajících se variability
lidských populací z pohledu evoluce člověka jako druhu. V přednáškách je shrnut evoluční vývoj našich předků a
H. sapiens s ohledem na geografické rozšíření jejich populací. Pozornost věnujeme morfologickým, fyziologickým
i behaviorálním adaptacím na bipedii a encefalizaci, a rovněž somatické variabilitě jednotlivých lidských populací
včetně epidemiologických aspektů vybraných poruch a nemocí. Věnujeme se i paralelám mezi historickým
vývojem savců včetně člověka a vývojem ontogenetickým.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (15.03.2016)

Účast

Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (08.11.2017)

Povinná:

 • Dunbar R. Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Academia, Praha, 2009.
 • Morris D. Lidský živočich. Balios, 1994.
 • Shubin N. Ryba v nás. Cesta tři a půl miliardy let dlouhou historií lidského těla. Paseka, Praha, 2009.

Doporučená:

 • Caroll S.B. Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné. Academia, Praha, 2010.
 • Conroy G.C. Reconstructing human origins: a modern synthesis. Norton, New York, 1997
 • Darwin Ch. O původu člověka. Academia, Praha, 2006.
 • de Beer. Embryos and ancestors. Oxford University Press, London, 1958.
 • Flegr J. Evoluční biologie. Academia, Praha, 2009.
 • Gould S.J. Jak neměřit člověka. Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998.
 • Gould S.J. Ontogeny and phylogeny. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, 1985.
 • Horder TJ., Presley R. , Slípka J. The head problem : the organizational significance of segmentation in head development. Karolinum, Praha, 2010.
 • Jones S. Y: Původ mužů. Paseka, Praha, 2008.
 • Kalinka AT, Tomancak P. The evolution of early animal embryos: conservation or divergence? Trends Ecol Evol. 2012 Jul;27(7):385-93.
 • Klíma M. Záhady lidského těla. Člověk - tvor nedokonalý. Ikar, Praha, 2008.
 • Larson E.J. Evoluce. Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Slovart, Praha, 2009.
 • Leakey R. Původ lidstva. Archa, Bratislava, 1996.
 • Lippa R.A. Pohlaví. Příroda a výchova. Academia, Praha, 2009.
 • Marks J. Jsme téměř 100% šimpanzi? Lidoopi, lidé a geny. Academia, Praha, 2006.
 • Mayr E. Co je evoluce. Academia, Praha, 2009
 • Mayr E. Co je evoluce. Aktuální pohled na evoluční biologii. Academia, Praha, 2009.
 • Morris D. Dítě - zázrak prvních dvou let. Perfekt, 2008.
 • Nečas, O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty. H&H, Praha, 2000.
 • Ridley M. Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Mladá fronta, Praha, 2007.
 • Roček Z. Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. Academia, Praha, 2002.
 • Snustad D.P., Simmons M.J. Genetika. MU, Brno, 2009
 • Stone I. Původ. Životopisný román o Charlesi Darwinovi. Jota, Brno, 2012.
 • Stringer Ch., Andrews P. The complete world of human evolution. Thames and Hudson, London, 2005
 • Svoboda J.A. Předkové. Evoluce člověka. Academia, Praha, 2014.
 • Uhlíř M. Jak jsme se stali lidmi. Dokořán, Praha, 2007.
 • Wells S. Adam a jeho rod. Genetická odysea člověka. Dokořán a Argo, Praha, 2005.
 • Zrzavý J., Storch D., Mihulka S. Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 2004.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (15.03.2016)

účast.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (15.03.2016)

1. Historický vývoj savců, zvl. primátů včetně člověka, vztah mezi evolucí a ontogenetickým vývojem

2. Základy evoluce, adaptace na různé životní podmínky, selekce a přírodní, pohlavní a příbuzenský výběr (bude upřesněno ve vztahu k přednášce 3)

3. Rekapitulace základů genetiky ve vztahu k evoluci a variabilitě, principy populační genetiky (bude upřesněno ve vztahu k přednášce 2)

4. Člověk jako primát, specifické znaky člověka, příklady adaptací člověka

5. Přehled evoluce člověka - vznik homininů, utváření rodu Homo, neandrtálci a anatomicky moderní člověk (morfologické změny, biologické a kulturní adaptace)

6. Evoluce člověka v behaviorálních a sociokulturních souvislostech (např. porod, dlouhé prereprodukční období, výběr partnera, význam sexuality, sociální vztahy apod.)

7. Mezipopulační variabilita současného člověka - genetická, fyziologická a morfologická, epidemiologické aspekty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (15.03.2016)

Účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK