PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie ve španělštině - E0102128
Anglický název: Spanish Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
Mgr. Jana Volková
Vyučující: Mgr. Jana Volková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (30.10.2017)
Lidské tělo. Základy anatomické terminologie. Přehled systémů lidského těla. Vybrané texty z oboru medicíny. Nemocnice. Komunikace lékaře s pacientem. Otázky lékařské etiky. Přehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl."
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Alena Holá (13.11.2017)

Povinná literatura:

Temas de salud. Carmen Rosa de Juan et col Edinumen. 2009 ( vybrané kapitoly)

Anatomía Fisiología e higiene. Jorge Vidal. Bruño. 1997

 

Doporučená literatura:

Destino Erasmus 2.. SGEL. 2008

Autentické texty a videa

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky ke zkoušce:

 

Aktivní účast, průběžný a závěrečný test.

 

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Říjen:

Odb. téma: Cuerpo humano, sistemas y aparatos

Gram.:  Slovesa ser estar, minulé časy  préterito perfecto a préterito  indefinido

Listopad:

Odb. téma: Sostén y protección ( esqueleto, articulaciones, músculos).

Gram.: Gerundium a gerundiální vazby, slovesné časy  imperfecto a pluscuamperfecto,  marcadores temporales

Prosinec:

Odb. téma: Célula, tejido, sistema tegumentario.

Gram.: Vyjádření rozkazu, postavení  zájmen v rozkazu, subj. ve větách přacích,vztažných,  doporučení, předložky časové a místní

Leden:

Odb. téma: Sangre, aparato circulatorio.

Gram.: Perifráze vyjadřující počátek, věty časová v minulosti i přítomnosti

 

 

Únor

Odb. téma: Aparato digestivo

Gram.: Perifráze vyjadřující počátek, průběh, konec, vyjádření názoru

Březen

Odb. téma: Sistema endocrino, aparato reproductor, aparato respiratorio

Gram.: Vyjádření názoru, subj. věty  podmětné, vyjádření budoucnosti, časové věty v budoucnosti

Duben

Odb. téma: Sistema nervioso, aparato urinario, estomatología

Gram.: Vyjádření hypotézy, (podmínkové věty), souslednost časová

Květen

Odb. téma: Revisiones médicas

Gram.: Podmínkové věty, potvrzení, odmítnutí.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK