PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská terminologie ve francouzštině - E0102125
Anglický název: French Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Hana Potměšilová
Vyučující: PhDr. Hana Potměšilová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (28.07.2003)
Lidské tělo. Základy anatomické terminologie. Přehled systémů lidského těla. Vybrané texty z oboru medicíny. Nemocnice. Komunikace lékaře s pacientem. Otázky lékařské etiky. Přehled gramatiky. Gramatické jevy typické pro odborný styl.
Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Povinná literatura

Rokyta, R. - Stejskal, R. - Vokurka, M.: Francouzština pro lékaře. Grada 2007 – vybrané kapitoly

Doporučená literatura

Potměšilová, H.: Lire et commenter. Mefanet LFP UK 2014

Soubor autentických videí francouzské televize France 4

www.france4.fr/emission/medecins-de-demain

Le vademecum de la consultation . Mimi édition – Masson Paris Cedex 6, ISBN:2-901227 – 52 –X

Dictionnaire médical Manuila. Masson Paris 2004, ISBN:978 – 2 – 294 – 00978 - 5

Hendrich, J. – Radina, O. – Tláskal, J.: Francouzská mluvnice. SPN Praha 1991

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

Požadavky ke zkoušce:

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového a zkouškového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (09.11.2017)

 Zimní semestr

 Říjen                  Odb.část:   Organisation bioloqiue, corps humain, squelette.

                           Gram.:       Francouzské sloveso - présent, imperatif, passé composé, imprafait, futur.

 Listopad            Odb. část:   Muscles, sang, appareil circulatoire

                          Gram.:        Člen ve francouzštině, rod a číslo podst. jmen

Prosinec             odb. část:   Appareil respiratoire, appareil digestif.

                          Gram.:        Zájmena - tvary, postavení a význam ve větě.

 Leden                Odb. část:   Stomatologie

                          Gram.:        Přídavná jména - postavení, tvoření, stupňování.

Letní semestr

Únor                 Odb. část:   Systéme nerveux, traumatologie.

                         Gram.:         Subjonctif présent - tvoření, použití.

 Březen              Odb. část:   Appareil urinaire, appareils génitaux, fécondation, grossesse.

                         Gram.:         Podmínková souvětí - reálná, nereálná, conditionnel présent a          

                                             passé, plus-que-parfait.

 Duben              Odb. část:    Peau, oreille, oeil, névrose, psychose

                         Gram.:         Skladba, opakování větných vztahů, souvětí.

 Květen             Odb. část:    Hygiéne, examend d‘ n malade.

                        Gram.:          Zvláštnosti odborného stylu ve francouzštině.

 Studijní literatura:

Základy francouzské lékařské terminologie ( J. Hlaváčková, R. Rokyta).

Francois médical (cyklostylované materiály).

La presse médicale ( francouzský týdeník).

Přehled francouzské mluvnice ( R. Zavřelová, O. Chybová, MC Brno 1992).

Průvodce francouzskou gramatikou ( J. Bárta, Bárta-Smrček, Praha 1992).

                                                   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK