PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Čeština pro cizince - E0102048
Anglický název: Czech for foreigners
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Tamara Kopřivová
Vyučující: PhDr. Tamara Kopřivová
Mgr. Dita Macháčková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)
Četba a gramaticko-lexikální rozbor textů s odborným zaměřením. Cvičení se soustřeďují na systematické upevňování české gramatiky a na rozšiřování slovní zásoby, zejména odborné terminologie s českými i řecko-latinskými slovními základy. Konverzace prohlubuje dovednosti v oblasti komunikace s pacientem, prezentace se zaměřují na schopnost vytvářet efektivní prezentace na odborná témata a vystupovat před publikem.
Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

Povinná:

D. Kozlíková, V. Těšínská: Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty, Praha 2005

Doporučená:

A. Trnková: Cvičení z české mluvnice pro cizince, Praha 2003

J. Bischofová: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011

J. Plamínek: Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět, Praha 2012

A. Špačková: Moderní rétorika, Praha 2009

časopis Zdravotnictví a medicína

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (27.09.2017)

Zimní semestr – zápočet: docházka, zápočtový test

Letní semestr – zápočet: docházka, zápočtový test, prezentace

Letní semestr – zkouška: písemná a ústní část (zahrnuje učivo uvedené v sylabu)

 

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (13.11.2017)

Zimní semestr

 

ŘÍJEN                      

Témata: Fakultní nemocnice Plzeň, Počátky vývoje života, Kosterní soustava.

Gramatika: Podstatná jména (rod, číslo, vzory, skloňování, přechylování).

 

LISTOPAD             

Témata: Lékařská fyzika, Lékařská biochemie, Svalová soustava.

Gramatika: Lékařská terminologie, přejatá slova, slovesa I (přítomný čas, slovesný vid, budoucí čas).

 

PROSINEC             

Témata: Balneologie, Kardiovaskulární soustava.

Gramatika: Slovesa II (minulý čas, podmiňovací způsob, trpný rod).

                                                   

LEDEN                    

Témata: Chrup člověka, Problém bolesti.

Gramatika: Slovesa III (rozkazovací způsob; modální slovesa).

 

 

Letní semestr

 

ÚNOR                    

Témata: Dýchejte zhluboka!

Gramatika: Přídavná jména I (skloňování a stupňování).

                                                   

BŘEZEN

Témata: Imunita a alergie.

Gramatika: Přídavná jména II (jmenné tvary, volná a těsná spojení přívlastků).

 

DUBEN                  

Témata: Porod bez násilí, Lékařská etika, Psychosomatika.

Gramatika: Zájmena.

                                                       

 

KVĚTEN                 

Témata: Světová zdravotnická organizace, Práva pacientů, Léčiva.

Gramatika: Číslovky, příslovce.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK