PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Latinská lékařská terminologie - E0102047
Anglický název: Latin Medical Terminology
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Jiřina Plašilová
Vyučující: Mgr. Irena Kašparová
PhDr. Jiřina Plašilová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Ve slož. korekvizitě pro: E0104011
Anotace
Poslední úprava: Barbora Duchková (03.11.2017)
Anotace
Základy gramatického systému latiny: skloňování substantiv, adjektiv, participií. Stupňování adjektiv. Číslovky. Slovesné tvary potřebné v receptuře.
Slovotvorba: Latinské a řecké slovní základy, prefixy a sufixy.
Odborná slovní zásoba v anatomickém, klinickém názvosloví a v receptuře, recepturní zkratky.
Literatura
Poslední úprava: Barbora Duchková (03.11.2017)

Povinná  literatura:

J. Plašilová: Základy latinské lékařské terminologie. Karolinum, Praha 2017

Doporučená literatura:

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem na portále Mefanet (oddíl „Ostatní“)


 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Barbora Duchková (03.11.2017)

Požadavky pro  získání zápočtu:

ZS i LS  –  aktivní účast na cvičeních, splnění průběžného  a zápočtového testu

 Požadavky ke zkoušce:

znalost potřebné gramatiky a slovní zásoby z anatomického, klinického názvosloví a receptury je prověřována formou písemnou i ústní

 

Sylabus
Poslední úprava: Barbora Duchková (03.11.2017)

Zimní semestr  (13 týdnů)     Anatomické názvosloví

 

1. cv.                         Úvod do řecko-latinské terminologie, základní historické údaje.

                                 Zásady výslovnosti.

2. cv.                         Substantiva 1. deklinace.

3. cv.                         Substantiva 2. deklinace.

4. cv.                         Adjektiva 1. a 2. deklinace. Řadové číslovky 1. – 12.

5. cv.                         Opakování.

6. cv.                         Průběžný test. Substantiva 4. a 5. deklinace.     

7. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).

8. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).

9. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – neutra (latinská i řecká).

10. cv.                       Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva.

11. cv.                       Stupňování adjektiv, funkce komparativu a superlativu v terminologii.

                                 Slovní základy číslovek v anatomickém názvosloví.

12. cv.                       Opakování.

13. cv.                       Zápočtový test

 

 

Letní semestr (14 týdnů)   Klinické názvosloví, receptura.

 

1. cv.                         Slovesa – 3. os. sg. a pl. indikativu prézenta aktiva a pasiva, imperativ,

                                 záporný imperativ, konjunktiv prézentu aktiva a pasiva – 3. os. sg. a pl.

2. cv.                         Substantiva 1. deklinace

3. cv.                         Substantiva 2. deklinace.

4. cv.                         Adjektiva 1. a 2. deklinace.

5. cv.                         Substantiva 4. a 5. deklinace.

6. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).

7. cv.                         Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).

8. cv.                         Průběžný test. Neutra 3. deklinace.

9. cv.                         Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva.

10. cv.                       Stupňování adjektiv.

11. cv.                       Číslovky základní, řadové, násobné, násobná příslovce, podílné – okrajově).

12. cv.                       Užití číslovek  v  receptuře.

13. cv.                       Opakování.

14. cv.                       Zápočtový test.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK