PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní technika - E0101109
Anglický název: Computer Technology
Zajišťuje: Centrum informačních technologií (14-172)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Navrátil
Vyučující: Ing. Bc. Milan Dvořák
Mgr. Martin Navrátil
Kategorizace předmětu: Lékařství > Informatika
Je korekvizitou pro: E0104011
Anotace
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (20.11.2017)
E-learning, LMS Moodle 
- co je e-learning? 
- e-learning vs. blended learning 
- hlavní výhody a nevýhody oproti klasické prezenční výuce 
- LMS Moodle - základní ovládání, navigace 
- studijní materiály v LMS Moodle 
- testy, přednášky, úkoly, komunikační nástroje v LMS Moodle 

Počítačová typografie 
- programy pro práci s textem, dělení 
- základní dělení písma, využití 
- počítačové zabezpečení písma, instalace fontů 
- pravidla pro psaní hladké sazby 
- oprava typografických chyb v MS Word 

MS Word: 
- využití schránky (Clipboardu) - kopírování textu 
- styly a jejich využití - odstavcový vs. znakový styl 
- tvorba vlastního stylu 
- práce s osnovou 
- generování automatického obsahu 
- tvorba matematického vzorce - Microsoft Equation 3.0 
- vkládání titulků k obrázkům, tabulkám - generování přehledů 
- tabulátory - druhy a použití 
- záhlaví a zápatí, číslování stran 

MS Excel: 
- základní ovládání programu, struktura tabulky 
- vkládání textů - formátování, editace, kopírování obsahu buňky 
- vkládání čísel - lineární číselné řady, datumové řady 
- formátování buněk 
- vkládání vzorců - základní matematické operace, využití funkcí 
- relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců 
- tvorba grafu - jednotlivé typy grafů a jejich využití, popis grafu, umístění grafu do dokumentu 
- nastavení min. a max. hodnoty na osách, převod na logaritmickou osu 
- nastavení vedlejší osy 
- přenos grafu z MS Excel do dokumentu MS Word 
- práce s kontingenční tabulkou 

Cloud computing: 
- charakteristika CC 
- historie CC 
- výhody a nevýhody cloud computingu 
- záakladní dělení Cloud Computingu 
- praktické ukázky populárních služeb
Literatura
Poslední úprava: Ing. Bc. Milan Dvořák (20.11.2017)

Doporučená studijní literatura:
Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle
S počítačem do Evropy – ECDL (Kolektiv autorů), Computer Press
Mistrovství v Microsoft Office 2007 (John Pierce a kolektiv), Computer Press

Internetové zdroje:
http://www.microsoft.cz
Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 3.4.2015, poslední aktualizace 3.4.2015 [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=509>. ISSN 1804-4409.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK