PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy první pomoci - E0101097
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
MUDr. David Lukeš
MUDr. Stanislav Machart
MUDr. Jiří Pouska
MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
MUDr. Martin Štěpán
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace k zápisu na zápočet do SIS ZPP.docx Informace k zápisu na zápočtový test v SIS Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_červen2019.docx Náhradní termíny testu ze Základů první pomoci - červen 2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_duben2019.docx Náhradní termín testu ze Základů první pomoci_duben 2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_srpen2019.docx Náhradní termín testu_Základy první pomoci_srpen2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_10.a11.1.19.docx Náhradní termín zápočtového testu ze Základů první pomoci_10. a 11.1.2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni termin testu_Zaklady prvni pomoci_24.1.19.docx Náhradní termín testu_Základy první pomoci 24.1.2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Nahradni_termin_Základy první pomoci_praktikum+test_6.9.2019.docx Náhradní termín zápočtového testu a praktik ze Základů první pomoci_6.9.2019 Mgr. Petra Volterová
stáhnout Seznam skupin_Praktika_1.r. všeo Češi 2018-19.xls Seznam studentů dle skupin_Praktika Základy první pomoci 2018/2019 Mgr. Petra Volterová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Absolvent předmětu získá znalosti pro poskytování první pomoci při základních život a zdraví ohrožujících stavech včetně zástavy dechu a oběhu. Vědomosti jsou prohloubeny praktickým nácvikem a ověřeny písemným testem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (02.11.2018)

Povinná: KARIM_První pomoc http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=24

Doporučená: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782-version1-prvni_pomoc_2013_05_20.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Základní kardiopulmonální resuscitace

Praktická výuka KPR na resuscitačních modelech 

Modelové situace v resuscitaci

První pomoc při poranění a život ohrožujících stavech

Základy obvazové techniky, fixace zlomenin, zástava krvácení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Volterová (22.05.2018)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních včetně ukázky adekvátní neodkladné resuscitace na modelu. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Podmínkou udělení zápočtu je kromě 100% docházky na praktická cvičení rovněž úspěšné zvládnutí zápočtového testu (68%) - písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí se standardní klasifikací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK