PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
VP - Data management - DV03003
Anglický název: OS - Data Management
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Kryštof Slabý
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (17.09.2018)

http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/vyuka/datamanagement/sylabus-pvp-datamanagement/

PVP se mohou účastnit v podstatě zájemci z libovolného studijního oboru. Formálně je vypsán pro 2.-3. r. Bc. fyzioterapie a 1.-2. r. NMgr. fyzioterapie. Pro udělení zápočtu je požadována nadpoloviční účast na seminářích a aktivní participace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (21.09.2017)

http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/vyuka/datamanagement/sylabus-pvp-datamanagement/

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (17.09.2018)

PVP Datamanagement by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro efektivní zpracování dat a jejich základní vyhodnocení, ať už pro potřeby bakalářkých/diplomových prací nebo pro vědecké a další účely. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů buď volně tematicky zaměřených, nebo, lépe, orientovaných na konkrétní problém.

Základní tematické okruhy:
úvod

povaha dat

možnosti zpracování dat

uchovávání dat

statistické programy

setting studie

výběr a definice souboru

definice kontrolní skupiny

práce s hypotézou

kritické review literatury

power analysis

EBM

grafická presentace dat

praktická cvičení - vlastní data, setting modelového experimentu, kritické review

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK