PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Dětský pacient v pojetí současného práva - DV01133
Anglický název: OS - A child patient in the concept of contemporaray law
Zajišťuje: Ústav soudního lékařství (13-322)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 60 (60)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
Sylabus

1. Odborná pochybení v péči o dítě a jejich právní dopad

2. Specifická právní rizika při péči o dítě

3. Nejčastější právní chyby v pediatrii

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (10.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK