PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VP - Sociální aspekty zdravotní péče o rizikové skupiny obyvatelstva - DV01057
Anglický název: OS - Health and social aspect of risk groups of citizens
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (24.08.2018)
Předmět hlouběji seznamuje studenty se sociálními aspekty zdravotní péče o vybrané skupiny populace. Problematika se týká seniorů, dětí ohrožených prostředím, osob s chronickým onemocněním, pacientů s infaustní prognozou, osob se závislostí na návykových látkách, dětí a adolescentů s poruchami chování a osob s handicapem. Předmět probíhá formou stáží v zařízeních, která se péči o tyto osoby věnují, t.j.Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií(kojenecký ústav),zařízení pro seniory typu LDN a sociálního zařízení,zařízení pro děti a dorost, které se zabývá detoxikační léčbou, diagnostický ústav pro mládež.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Seznámit studenty s jednotlivými pracovišti, která poskytují péči osobám se zdravotním i sociálním handicapem a mládeží s poruchami chování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Zápočet.

Předpoklad udělení zápočtu: účast na seminářích a exkurzích.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Petr Kašpar (06.05.2019)

Doporučená literatura

Kukla,L., a kolektiv: Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí, Grada 2016

Matoušek,O., Kroftová, A.,Mládež a delikvence, Portál 1998

Matoušek,O.,Koláčková, J., Kodymová,P. : Sociální práce v praxi, Portál ,s.r.o., Praha 2005

Metody výuky
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Semináře a exkurze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

Zápočet.

Přepoklad udělení zápočtu:účast na seminářích a exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Petr Kašpar (19.08.2019)

Volitelný předmět doporučený pro 4. ročník

doplnění výuky Veřejného zdravotnictví - exkurze do vybraných zařízení

Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Termín konání: 1. termín 4.11. - 8.11. 2019 od 14 hod

2. termín 13.1. - 17.1. 2020 od 14 hod

Místo konání: jednotlivá pracoviště dle rozpisu, který bude před zahájením volitelného předmětu zveřejněn na SISu

Počet účastníků: min. 5, max. 15

Předmět je doplněním výuky Veřejného zdravotnictví. Podrobněji seznamuje studenty se zdravotní a sociální péčí o specifické skupiny obyvatelstva - seniorů, dětí ohrožených prostředím, osob s chronickým onemocněním, pacientů s infaustní prognózou, osob se závislostí na návykových látkách, dětí a adolescentů s poruchami chování a osob s handicapem. Předmět probíhá formou odpoledních stáží v zařízeních, která se danou problematikou zabývají.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK