PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VP - Úvod do sonografie hybného systému - DV00014
Anglický název: OS - Introduction to musculoskeletal sonography
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 18 (18)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (08.09.2019)

Plná účast na přednáškách a praktické výuce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (08.09.2019)

Není zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (08.09.2019)

Náplní předmětu bude nezbytný teoretický úvod následovaný praktickou průpravou v základech muskuloskeletální sonografie. Studenti si sami vyzkouší vyšetření svalů, nervů, vazivových tkání a kostních povrchů pomocí diagnostického ultrazvuku. Budeme pracovat se statickým zobrazením i dynamickým testováním, při kterém sledujeme měnící se architekturu tělesných struktur přímo během pohybu. Předmět je vhodný jak pro zájemce o ultrazvukovou diagnostiku, tak pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v třídimenzionální a průřezové anatomii.

1. den

  • teorie sonografického zobrazení
  • indikace sonografického vyšetření
  • nejčastější artefakty
  • praktický nácvik vyšetření ramene a lokte

2. den

  • opakování teorie
  • praktický nácvik vyšetření kolene, kotníku a Achillovy šlachy
  • prezentace patologických sonografických nálezů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK