PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VP - Posilování ve fyzioterapii I - DV00001
Anglický název: OS - Exercise in physiotherapy I
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Zdeněk Čech
Je prerekvizitou pro: DV00005
Anotace
Poslední úprava: PROCH (05.10.2015)
Výuka obecných zásad a principů posilování a strečinku ve fyzioterapii. Kromě zásobníku specifických posilovacích cvičení respektujících principy vývojové kineziologie se v předmětu studenti učí využívat optimální volbu zatížení nezbytnou k adekvátní stimulaci organismu, která vyvolává požadovaný typ adaptace ve smyslu zvýšení silových, koordinačně-silových nebo silově-vytrvalostních schopností a dalších zdravotních benefitů. Výuka je vedena tak, aby studenti na základě znalost obecných principů byli schopni sami tvořit nové posilovací a strečinkové cviky na zadaný účel.
Literatura
Poslední úprava: PROCH (05.10.2015)

Čech, Z., Tlapák, P.: Koncepce centračně-stabilizačních posilovacích cvičení. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 4, 2010, p.181-7.

Kolář, P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.

Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha, Grada 2005.

Kabelíková, M., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). Praha, Grada 1997.

Sylabus
Poslední úprava: PROCH (05.10.2015)

Výuka obecných zásad a principů posilování a strečinku ve fyzioterapii. Kromě zásobníku specifických posilovacích cvičení respektujících principy vývojové kineziologie se v předmětu studenti učí využívat optimální volbu zatížení nezbytnou k adekvátní stimulaci organismu, která vyvolává požadovaný typ adaptace ve smyslu zvýšení silových, koordinačně-silových nebo silově-vytrvalostních schopností a dalších zdravotních benefitů. Výuka je vedena tak, aby studenti na základě znalost obecných principů byli schopni sami tvořit nové posilovací a strečinkové cviky na zadaný účel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK