Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace - DS015
Anglický název: Procedures and results of recent research in the fields of kinesiology and rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeněk Procházka (04.10.2019)
Tento povinný pětidenní blokový předmět poskytne studentům doktorského studia oboru Kineziologie a rehabilitace recentní poznatky o možnostech a metodologii vědeckého výzkumu k objektivizaci funkčních poruch pohybové soustavy a o interpretaci a aplikaci výsledků výzkumných projektů v klinické praxi. Diskutovány budou zejména možnosti objektivizace funkčních poruch a klinických symptomů u neurologických, myoskeletálních, ortopedických a respiračních diagnóz jak v dětském, tak v dospělém věku. Pochopení vývojové kineziologie umožňuje komparaci narušených senzoricko-motorických stereotypů u uvedených diagnóz s optimálními vývojovými kineziologickými vzory. Cílem výzkumu je identifikace a objektivní zhodnocení klinických příznaků dysfunkce, a to jak v rámci funkční diagnostiky, tak ke stanovení efektu terapie. V kurzu bude kladen důraz na multioborový přístup ke klientům s poruchami hybného systému v rámci ucelené rehabilitace. Vyučující se v rámci výuky detailně zaměření na možnosti vědeckého bádání jak za účelem funkční diagnostiky, tak i ke zhodnocení efektu terapie u jednotlivých diagnóz: poškození centrálního a periferního nervového systému, neuromuskulární onemocnění, funkční myoskeletální poruchy a vertebrogenní algické syndromy, poruchy pohybového aparátu u sportovců v důsledku chybné metodologie tréninku a přetížení, metabolické syndromy a kardiovaskulární choroby, plicní choroby, poruchy vývoje a další časté pediatrické diagnózy. Pozornost bude též věnována mechanismům a hodnocení terapie bolesti a hodnocení kvality života u uvedených diagnóz.