PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Public Health (STEX) - DA0108205
Anglický název: Public Health (STEX)
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 1. The important milestones in historical development of medicine and public health
2 2. Cultural,social,economics and political factors of health care development after World War II.
3 3. Health care systems and policies
4 4. Measurement of health and disease, chronic disease burden
5 5. Theories of the organizational changes of health care systems after World War II.
6 6. The current problems, reforms and models in the organization and financing of health care systems
7 7. Public administration of health systems
8 8. Outcomes measurements and health systems assessment
9 9. The scope of public health
10 10. Historical development of public health
11 11. Research methods of public health
12 12. Health and disease determinants
13 13. Global health
14 14. Health policy
15 15. Actors and institutions of public and health policy
16 16. International actors in public health development
17 17. Current international ideas, controversies and pressures for health care reforms
18 18. Law (introductions to law theory, medical and public health law)
19 19. Human rights related to health
20 20. Research methods of health and health policy
21 21. Outcomes research and evaluation of public health and health policy
22 22. Health and economics
23 23. Macroeconomic aspects of health care
24 24. Microeconomic aspects of health economics
25 25. Health promotion, primary prevention (theory and practice)
26 26. Public health in the 21st century. Challenges
27 27. Evidence based medicine and public health, evidence based health policy
28 28. Strategic programmes: Health 2020 for Europe, Healthy people 2020 in the USA
29 29. Health governance
30 30. Health and social care for children with disability
31 31. Disability and ageing. Health and social care of elderly
32 32. Child abuse and neglect
33 33. Children at risk, the convention on the rights of the child
34 34. Substitute family care - adoption, foster, care, SOS children villages
50 1. Mental health protection
51 2. Cancer risk factors,primary and secondary prevention
52 3. The role of nutrition in cardiovascular disease prevention
53 4. Smoking - health, socila,economical and ecological problem
54 5. Smoking cessetion methods
55 6. The role of fat soluble vitamins in disease prevention
56 7. The role of water soluble vitamins in disease prevention
57 8. The role of minerals in disease prevention
58 9. Involuntary smoking and health
59 10. Injury prevention in a community level, injury epidemiology
60 11. Physical activity in noncommunicable disease prevention
61 12. Alternative nutrition, national diets
62 13. Dietary guidelines in health and disease prevention
63 14. Health counseling in noncommunicable disease prevention
64 15. Senior injury prevention
65 16. Child injury prevention
66 17. Health determinants, living conditions, environment, lifestyle
67 18. Nutritional status assesment
68 19. Lifestyle and noncommunicable diseases
69 20. New trends in nutrition, functional foods, nutraceuticals
70 21. Global environmental problems
71 22. Indoor environment
72 23. Ionizing radiation
73 24. Non-ionizing radiation
74 25. Toxic chemicals in the environment
75 26. Occupational health and safety
76 27. Noise as a health problem
77 28. Drinking water
78 29. Health risk prevention in school environment
79 30. Foodborne disease prevention
80 31. Environment and health
81 32. Air pollution, health effect, primary and secondary emissions
82 33. Soil health risk, solid waste
83 34. Food contaminants
84 35. Food additives
85 36. Water related health risk
86 37. International environmental agreements
87 38. Global warming
88 39. Waste water
89 40. Food safety and control
Anotace -
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Integrovaný poředmět tvořený preventivním lékařstvím - primární prevence, epidemiologií neinfekčních nemocí, zdravotnická a sociální legislativa,problematika handicapovaných osob,systémy zdravotnictví a sociální péče, ekonomický rozbor zdravotnických programů,zdravotnický informační systém, lékařskádemografie.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (17.09.2018)

Public Health - International students, 4th year

credit = attandance

Public health - questinons

State examen - questions

1 1. The important milestones in historical development of medicine and public health.

2 2. Cultural,social,economics and political factors of health care development after World War II.

3 3. Health care systems and policies.

4 4. Measurement of health and disease, chronic disease burden.

5 5. Theories of the organizational changes of health care systems after World War II..

6 6. The current problems, reforms and models in the organization and financing of health care systems.

7 7. Public administration of health systems.

8 8. Outcomes measurements and health systems assessment.

9 9. The scope of public health.

10 10. Historical development of public health.

11 11. Research methods of public health.

12 12. Health and disease determinants.

13 13. Global health.

14 14. Health policy.

15 15. Actors and institutions of public and health policy.

16 16. International actors in public health development.

17 17. Current international ideas, controversies and pressures for health care reforms.

18 18. Law (introductions to law theory, medical and public health law).

19 19. Human rights related to health.

20 20. Research methods of health and health policy.

21 21. Outcomes research and evaluation of public health and health policy.

22 22. Health and economics.

23 23. Macroeconomic aspects of health care.

24 24. Microeconomic aspects of health economics.

25 25. Health promotion, primary prevention (theory and practice).

26 26. Public health in the 21st century. Challenges.

27 27. Evidence based medicine and public health, evidence based health policy.

28 28. Strategic programmes: Health 2020 for Europe, Healthy people 2020 in the USA.

29 29. Health governance.

30 30. Health and social care for children with disability.

31 31. Disability and ageing. Health and social care of elderly.

32 32. Child abuse and neglect.

33 33. Children at risk, the convention on the rights of the child.

34 34. Substitute family care - adoption, foster, care, SOS children villages.

35 1. Mental health protection

36 2. Cancer risk factors,primary and secondary prevention

37 3. The role of nutrition in cardiovascular disease prevention

38 4. Smoking - health, socila,economical and ecological problem

39 5. Smoking cessetion methods

40 6. The role of fat soluble vitamins in disease prevention

41 7. The role of water soluble vitamins in disease prevention

42 8. The role of minerals in disease prevention

43 9. Involuntary smoking and health

44 10. Injury prevention in a community level, injury epidemiology

45 11. Physical aktivity in noncommunicable disease prevention

46 12. Alternative nutrition, national diets

47 13. Dietary guidelines in health and disease prevention

48 14. Health counseling in noncommunicable disease prevention

49 15. Senior injury prevention

50 16. Child injury prevention

51 17. Health determinants, living conditions, environment, lifestyle

52 18. Nutritional status assesment

53 19. Lifestyle and noncommunicable diseases

54 20. New trends in nutrition, functional foods, nutraceuticals

55 21. Global environmental problems

56 22. Indoor environment

57 23. Ionizing radiation

58 24. Non-ionizing radiation

59 25. Toxic chemicals in the environment

60 26. Occupational health and safety

61 27. Noise as a health problem

62 28. Drinking water

63 29. Health risk prevention in school environment

64 30. Foodborne disease prevention

65 31. Environment and health

66 32. Air pollution, health effect, primary and secondary emissions

67 33. Soil health risk, solid waste

68 34. Food contaminants

69 35. Food additives

70 36. Water related health risk

71 37. International environmental agreements

72 38. Global warming

73 39. Waste water

74 40. Food safety and control

Literatura -
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (25.06.2018)

LaDou J., Harrison R: Current Occupational & Environmental Medicine. Fifth Edition.The Mc Graw-Hill Education. 2014.

Steward B.W., Wild Ch.P. (eds.): World Cancer Report 2014, IARCPress, Lyon 2014.

Palmer K.T., Brown I., Hobson J.: Fitness for work, the medical aspects. Oxford Univ. Press, 2013.

Adami H.-O., Hunter D., Trichopoulos D.: Textbook of Cancer Epidemiology. Oxford Univ. Press 2002.

Riboli E., Lambert R.: Nutrition and Lifestyle: Opportunities for Cancer Prevention. IARC Scientific Publications No. 156. IARCPress, Lyon, 2002

IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 6: Weight Control and Physical Activity. IARCPress, Lyon, 2002.

Maroni M., Seifert B., Lindvall, T.: Indoor Air Quality. A Comprehensive Textbook. Elsevier, 1995.

Guidelines for drinking-water quality. WHO, 1984.

http://www.iarc.fr/en/publications/IARC publications

http://www.iarc.fr/en/cancertopics/index.php

Detels,R.,Gulliford,M.,Karim,Q.A., Tan, Ch.Ch.: Oxford Textbook of Global Public health. 6th edition.Oxford, Oxford University Press 2015

Wallace, R. B.: Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive med.: Appleton & Lange,1998 (E)
+Detels, R.: Oxford textbook of public health : Oxford university press, 2005 (E)

DORAL, M.N. a J. KARLSSON (EDS.). Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. 2nd ed. Berlin: Springer Berlin, 2014. ISBN 9783642365683.

Fortson, B. L., Klevens, J., Merrick, M. T., Gilbert, L. K., & Alexander, S. P. (2016). Preventing child abuse and neglect: A technical package for policy, norm, and programmatic activities. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.

Global report on drowning: preventing a leading killer. World Health Organization, 2017. Dostupné z: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/drowning_global_report/Final_report_full_web.pdf?ua=1

Global status report on road safety 2015. World Health Organization, 2016. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/318017/European-country-profile-global-status-report-road-safety-2015.pdf?ua=1

Handbook on developing national action plans to prevent child maltreatment. World Health Organization, 2017. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/329500/Child-maltreatment-PAP-handbook.pdf?ua=1

Injuries: a call for public health action in Europe. An update using the 2015 global health estimates. World Health Organization, 2017. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/348102/WH08_IJ_complete-web-version.pdf?ua=1

Journal Injury Prevention

Suggested citation: M.Sengölge, J.Vincenten, Child Safety Product Guide: potentially dangerous products. Birmingham: European Child Safety Alliance, EuroSafe; 2013. ISBN: 978-1-909100-68-8

The role of public health in injury prevention. Dostupné z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/98803/Policy_briefing_1.pd

WHO global report on falls prevention in older age. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2008. ISBN 9789241563536.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (17.09.2018)

Public Health - International students, 4th year

State exam

Public health - questions

1 1. The important milestones in historical development of medicine and public health.

2 2. Cultural,social,economics and political factors of health care development after World War II.

3 3. Health care systems and policies.

4 4. Measurement of health and disease, chronic disease burden.

5 5. Theories of the organizational changes of health care systems after World War II..

6 6. The current problems, reforms and models in the organization and financing of health care systems.

7 7. Public administration of health systems.

8 8. Outcomes measurements and health systems assessment.

9 9. The scope of public health.

10 10. Historical development of public health.

11 11. Research methods of public health.

12 12. Health and disease determinants.

13 13. Global health.

14 14. Health policy.

15 15. Actors and institutions of public and health policy.

16 16. International actors in public health development.

17 17. Current international ideas, controversies and pressures for health care reforms.

18 18. Law (introductions to law theory, medical and public health law).

19 19. Human rights related to health.

20 20. Research methods of health and health policy.

21 21. Outcomes research and evaluation of public health and health policy.

22 22. Health and economics.

23 23. Macroeconomic aspects of health care.

24 24. Microeconomic aspects of health economics.

25 25. Health promotion, primary prevention (theory and practice).

26 26. Public health in the 21st century. Challenges.

27 27. Evidence based medicine and public health, evidence based health policy.

28 28. Strategic programmes: Health 2020 for Europe, Healthy people 2020 in the USA.

29 29. Health governance.

30 30. Health and social care for children with disability.

31 31. Disability and ageing. Health and social care of elderly.

32 32. Child abuse and neglect.

33 33. Children at risk, the convention on the rights of the child.

34 34. Substitute family care - adoption, foster, care, SOS children villages.

35 1. Mental health protection

36 2. Cancer risk factors,primary and secondary prevention

37 3. The role of nutrition in cardiovascular disease prevention

38 4. Smoking - health, socila,economical and ecological problem

39 5. Smoking cessetion methods

40 6. The role of fat soluble vitamins in disease prevention

41 7. The role of water soluble vitamins in disease prevention

42 8. The role of minerals in disease prevention

43 9. Involuntary smoking and health

44 10. Injury prevention in a community level, injury epidemiology

45 11. Physical aktivity in noncommunicable disease prevention

46 12. Alternative nutrition, national diets

47 13. Dietary guidelines in health and disease prevention

48 14. Health counseling in noncommunicable disease prevention

49 15. Senior injury prevention

50 16. Child injury prevention

51 17. Health determinants, living conditions, environment, lifestyle

52 18. Nutritional status assesment

53 19. Lifestyle and noncommunicable diseases

54 20. New trends in nutrition, functional foods, nutraceuticals

55 21. Global environmental problems

56 22. Indoor environment

57 23. Ionizing radiation

58 24. Non-ionizing radiation

59 25. Toxic chemicals in the environment

60 26. Occupational health and safety

61 27. Noise as a health problem

62 28. Drinking water

63 29. Health risk prevention in school environment

64 30. Foodborne disease prevention

65 31. Environment and health

66 32. Air pollution, health effect, primary and secondary emissions

67 33. Soil health risk, solid waste

68 34. Food contaminants

69 35. Food additives

70 36. Water related health risk

71 37. International environmental agreements

72 38. Global warming

73 39. Waste water

74 40. Food safety and control

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

PUBLIC HEALTH

Introduction to Public Health, determinants of health, measurement of health status and outcomes of health care

Social security systems in international perspective and their ralation to health

International health organizations and programs

Economics and reform of health care: financing, paying, providers and organization of delivery systems

Health policy and politics

International comparison of health care systems, health care systems in selected OECD countries

Health care systém in the Czech Republic

Quality in health care, quality assurance

Health and social care in children with handicap

Home care in selected OECD countries and in the Czech Republic

Health and social services for the older people, field visit in the Gerontocentrum

Children with handicap, field visit in the institute Modrý klíč

PREVENTIVE MEDICINE

Preventive medicine, introduction, health status determinants, life style and noncommunicable diseases prevention

Nutrition in chronic diseases prevention, dietary guidelines

Smoking related problems, nicotin addiction treatment

Injury epidemiology and prevention

Cardiovascular diseases epidemiology and prevention

Occupational health and safety

Mental health, psychological and behavioral risk factors

Housing and health, indoor air pollution

Environmental health

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK